Region Örebro län

Plan för året antogs av regionstyrelsen

Dela

Genom att besluta om regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2020 har regionstyrelsen lagt fast kursen för årets återstående elva månader.

Den nu beslutade verksamhetsplanen med budget för 2020 kan betraktas som en förlängning av Region Örebro läns övergripande verksamhetsplan som beslutades av regionfullmäktige i slutet av förra året. Här visas nämligen vilka effektmål och strategier som regionstyrelsen har att uppfylla. Regionstyrelsen har även konkretiserat verksamhetsplanen med ytterligare egna mål, indikatorer och uppdrag utifrån regionstyrelsens ansvar.

- Lite förenklat kan man säga att verksamhetsplanen är en ledstång i arbetet med att dels tillgodose länsinvånarnas behov på bästa sätt, dels ta tillvara på de förutsättningar för utveckling som finns för Örebro län, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

En viktig del av verksamhetsplanen utgörs av nio effektmål med tillhörande indikatorer, dessa är:

  • Länets invånare har en god, jämlik och jämställd hälsa.
  • Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård.
  • Länets invånare har en god, jämlik och jämställd munhälsa.
  • Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.
  • Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.
  • Länets invånare har tillgång till bra digitala tjänster utifrån deras behov.
  • Länets invånare och företag har tillgång till bra digitala tjänster utifrån deras behov.
  • Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.
  • Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.

Verksamhetsplanen rymmer också en internkontrollplan med risker och åtgärder.

Kontakt

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, telefon: 070-524 22 66

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Andreas Svahn
Andreas Svahn
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Folktandvården Region Örebro län är först i landet med en kariesmottagning24.2.2020 09:00:00 CETPressmeddelande

Karies är en av världens vanligaste sjukdomar. Av alla vuxna som lagar en tand på grund av karies är det bara cirka 20 % som får behandling för sin kariessjukdom. Därför är Folktandvården Region Örebro län först i landet med att öppna en kariesmottagning. Den bemannas av ett team, bestående av tandsköterska, tandhygienist och tandläkare, med fördjupade kunskaper om hur kariessjukdomen uppkommer och utvecklas.

Örebro län kraftsamlar kring Alfred Nobel20.2.2020 12:26:42 CETPressmeddelande

Region Örebro län, Karlskoga kommun och Örebro universitet går nu samma för att satsa på forskning och innovationer. Den samlande personen är världens mest kände svensk – Alfred Nobel. – Vi har allt att vinna på att bättre nyttja Alfred Nobels anda och livsgärning för att stärka tillväxten i Örebro län. Jag är nöjd med och förväntansfull över att vi lyckats samla så många viktiga intressenter i detta gemensamma arbete, säger Iréne Lejegren, regionråd (S) och ordförande för Regionala tillväxtnämnden i Region Örebro län Regionfullmäktige gav i januari Regionala tillväxtnämnden i uppdrag att verka för att stärka Alfred Nobels som varumärke, med inriktning på industrin och innovationer. Örebro universitetet deltar i satsningen med klara mål: – För vår del handlar det om att projektet ska bidra till kompetensförsörjning, rekrytering av internationella studenter och fungera som en sporre till höjd kvalitet i forskning och utbildning vid Örebro universitet, säger rektor Johan Schnürer. I proj

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum