Umeå kommun

Plan för Tomtebogård godkänd

Dela

Detaljplan för Tomtebogård (Tomtebo 1:1 och del av Tomtebo 2:1) har antagits av kommunfullmäktige. Området mellan Tomtebo och Tavleliden kan enligt planen bebyggas med cirka 1 200 nya bostäder i flerfamiljshus och radhus.

Planen ska också göra det möjligt för offentlig service, till exempel skola, mötesplatser, tekniska anläggningar, parkering, vägar och parkområden. Den ska också säkra att det gröna stråket bevaras mellan Lillberget och Nydalasjön och del av Nydalas rekreationsområde.

Mer information och ett planförslag i 3D finns på www.umea.se/tomtebogard.

Antagen detaljplan finns tills vidare också i handlingar till kommunfullmäktige på www.umea.se/kfhandlingar.

Stor delaktighet

Invånare i olika åldrar och med olika bakgrund fick tidigt möjlighet att komma med förslag inför arbetet med planen. Det genomfördes som en dialog hösten 2017, vid flera idéforum, elevarbeten och workshops, och resulterade i en ”visionsmanual” som ligger till grund för planen. Planförslaget var på granskning under våren 2019.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Malin Lagervall
planeringschef
Umeå kommun
090-16 14 38
070-298 54 10
malin.lagervall@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum