Umeå kommun

Plan för tomter på Gråbolandet i Hörnefors återupptas 

Dela

En sedan tidigare pausad detaljplan för bostäder i Gråbolandet i Hörnefors kommer nu att återupptas, enligt beslut i kommunstyrelsens planeringsutskott. Behovet av småhustomter är stort och totalt kan planen ge cirka 50 nya tomter.

Kartbild över Gråbolandet
Kartbild över Gråbolandet

 – Det är viktigt att kommunen driver exploateringsprojektet på Gråbolandet vidare, dels för att möjliggöra tillväxt i Hörnefors, dels för att kunna möta efterfrågan och erbjuda småhustomter till privatpersoner och byggbar mark till byggaktörer, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Sedan år 2017 har planering pågått för att utveckla del av Gråbolandet för bostäder. Området markanvisades då med syfte att låta en privat aktör prova en detaljplan för bostäder i form av småhus samt en förskola. Detaljplanearbetet påbörjades år 2018 men i början på år 2020 pausas planen på sökandes begäran. Vid årsskiftet 2020/2021 gick markanvisningsavtalet ut. Det återstår en hel del arbete med detaljplanen som ännu inte varit på samråd. När den är klar ska infrastruktur byggas ut därför är det ett par år bort innan det blir aktuellt att bygga på området. 

Trots ökad efterfrågan och priser som är på väg uppåt i Hörnefors, så kommer inte försäljningen av tomter på Gråbolandet bära kostnaderna för att bygga ut området. Bostadspriserna är helt enkelt fortfarande för låga i Hörnefors för att klara exploateringskostnaderna i lägen där det krävs ny infrastruktur.  

– Det är mycket positivt att gå vidare med exploateringsprojektet i Hörnefors, eftersom det råder brist på småhustomter i Umeå kommun och samtidigt en stark efterfrågan. Det är inte bara Umeå tätort som ska växa, vi måste främja bostadsbyggande i kommundelarna. Hörnefors erbjuder goda sociala miljöer och bra kapacitet när det gäller skola och barnomsorg, och ett havsnära läge, säger kommunalrådet Anders Ågren (M) i en kommentar.

Mer information:
Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Kartbild över Gråbolandet
Kartbild över Gråbolandet
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum