Linköpings kommun

Plan för ytterstaden tar form efter Linköpingsbornas synpunkter

Dela

Linköpings kommun växer som aldrig förr. Linköpings ytterstad ska utvecklas på ett hållbart sätt och bli en än mer attraktiv plats att bo, leva och verka på. Med start i maj ställs Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad ut och Linköpingsborna kommer att få möjlighet att tycka till om förslaget.

Från den 20 maj till 29 augusti 2021 ställs förslaget för Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad ut på utställning. Det innebär att Linköpingsborna har möjlighet att tycka till om den nya versionen av förslaget, som har omarbetats efter de synpunkter som lämnades in under samrådet hösten 2019.

– Det är fantastiskt att se hur engagerade Linköpingsborna är i ytterstadens utveckling. Vi fick in cirka 100 synpunkter på förslaget under samrådsperioden och har utifrån dessa nu utvecklat förslaget. Jag ser fram emot att följa ytterstadens utveckling, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd med ansvar för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Ytterstaden ska växa kring stadsdelscentrum och viktiga gator

Analyser av in- och utflyttningstrender pekar på att Linköpings befolkning kommer fortsätta att öka med nästan 90 000 invånare de närmaste 40 åren. Den kommande befolkningsökningen innebär att det behövs fler bostäder, mötesplatser och lokaler, samt ett större utbud av service och transporter.

Kortfattat innebär förslaget till utvecklingsplan att ytterstaden ska växa kring stadsdelscentrum och de gator som knyter samman innerstaden med ytterstadens olika delar. På det viset skapas underlag för en blandad och mer innehållsrik stad, med flera centrum.

Att den nya bebyggelsen koncentreras till utvalda platser ger bättre möjligheter att förnya och utveckla ytterstadens viktiga grönområden och naturresurser. Förslaget innebär också att stadens gatunät och trafiksystem utvecklas för en mer flexibel och hållbar användning. Gatunät och trafiksystem kommer att anpassas för fler typer av fordon vilket bidrar till bättre möjligheter att färdas med hållbara färdmedel. Det ska också bli enklare att byta mellan olika färdmedel under resan, till exempel från cykel till buss.

Förslaget fokuserar på den befintliga staden och hanterar vissa frågor som saknas i översiktsplanen för staden Linköping. Viktiga teman i förslaget är ytterstadens stadskvaliteter, social sammanhållning, hållbar utveckling samt kommersiell och offentlig service.

Ny version av förslaget

Efter att ha tittat närmare på de synpunkter som kom in under samrådet 2019 har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram en ny version. I förslaget som nu ställs ut har bland annat följande ändringar gjorts: 

  • Vi har lyft fram förutsättningarna för förtätning i olika delar av ytterstaden.
  • Vi framhåller behovet av grönområden och de kvaliteter som ytterstadens grönområden bidrar med.
  • Vi förtydligar hur olika miljöaspekter ska beaktas i den fortsatta utvecklingen av ytterstaden.
  • Vi har kompletterat förslaget med principer för hur planering och utveckling av stadens fysiska miljö kan stärka utvecklingsplanens fyra teman.
  • Vi har tagit fram illustrationer på planförslagets idéer för hur utvecklingen av stadsdelscentrum och viktiga gator skulle kunna se ut.
  • Vi har tagit fram ett förslag på en handlingsplan och en ordning för genomförande av planförslaget, under den ungefärliga planperioden.

Här finns mer information om planerade och pågående planer i Linköpings stad, tätorter och landsbygd på Stadsutveckling Linköping.

Kontakter

Bilder

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum