Umeå kommun

Plan ska stärka kommersiell service på landsbygden

Dela

”Kommersiell serviceplan för Umeå landsbygd” har antagits av kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott. Den ska utveckla och stärka kommersiell service på landsbygden, till exempel alla tjänster en lanthandel erbjuder.

– Det ska finnas rimlig service också utanför centralorterna. Planen tydliggör kommunens vision och viljeinriktning för att kommuninvånare på landsbygden också ska ha tillgång till nödvändig service för att vardagslivet ska fungera, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Inte bara livsmedel

Långa avstånd och ofta gles befolkning är en utmaning för landsbygdens serviceutbud. Det gör att den service som finns är desto viktigare. En lanthandel erbjuder ofta mer än livsmedel, till exempel post- och paketservice, apoteksombud, drivmedel, och den är också en naturlig mötesplats för boende, näringsidkare och besökare. Om en sådan butik läggs ner kan bygdens övriga serviceutbud försämras.

Verktyg för att planera

Planen är ett verktyg för kommunen att långsiktigt och strategiskt planera för utveckling av kommersiell service på landsbygden. Den ska också ge tydliga förutsättningar så att myndigheter kan ta beslut om och prioritera ekonomiskt stöd till lanthandlare och annan service. Planen ska också lyfta fram och öka kunskap om vilken betydelse kommersiell service har för landsbygden.

Mer information:

Planen för kommersiell service på landsbygden finns tillfälligt publicerad i handlingar till kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott via www.umea.se/handlingar.

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Jennie Bergvall Lindström
utvecklingsstrateg
Umeå kommun
090-16 12 45
070-995 71 62
jennie.lindstrom@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Dragonskolan lanserar unik plattform för elevarbeten25.5.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

I takt med en ökad digitalisering i samhället och en frustration över att elevernas möjlighet att presentera sina arbeten digitalt inte följer den utvecklingen, föddes en idé om hur man skulle kunna förändra detta. Ett arbete inleddes under våren 2019 för att se över möjligheten att kunna spara så mycket som möjligt av elevproduktioner i någon form av digitalt bibliotek. Slutprodukten blev iMitten.se, en plattform med material från både elever och personal på Dragonskolan i Umeå kommun, med syfte att inspirera till alternativa arbetssätt och bidra med ett lärande även utanför Dragonskolans väggar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum