Umeå kommun

Planarbete påbörjas för fortsatt utveckling av hamnen

Dela

En ny stor detaljplan ska tas fram för hamnen i Holmsund. Tanken med detaljplanen är att göra en översyn av hamnområdet och ta ett helhetsgrepp över den utveckling som planeras de närmsta åren.

Översiktsbild som visar vart olika åtgärder ska genomföras inom hamnområdet.
Översiktsbild som visar vart olika åtgärder ska genomföras inom hamnområdet.

– Hamnen ska fortsätta utvecklas för att hantera den efterfrågan som finns. Det planeras för flera olika åtgärder, bland annat tillskapande av nya markytor, nybyggnader av kajanläggningar, uppförande av lager och magasinsbyggnader med mera. Vissa av dessa åtgärder kräver att detaljplaner görs om och nu tar vi ett helhetsgrepp över området i en större detaljplan, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Det ansöks för flera olika åtgärder i hamnen. Dessa är markerade på den bifogade bilden.

  • En ny hamnentré ska iordningställas, omläggning av väg och delvis järnväg. Gula området.
  • Flytt av kaj-linjen ca 7-10 meter ut. Röda området.
  • En ny kaj ska anläggas. Mörkblåa området. Den nya kajkanten ska följa den tunna röda linjen inom rutan.
  • En ny energipir ska anläggas med tillhörande dykdalber. Orangea området.
  • Verksamhetsytor med ett antal magasin. Gröna området.
  • Möjliggöra för verksamhetsyta för uppställning av projektlaster. Vita området.
  • Lagring. Ljusblåa området.

Vissa av åtgärderna kräver ansökan om vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen. En miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram. Arbetet med detaljplanen påbörjas första kvartalet 2021 och den beräknas antas första kvartalet år 2022.

Läs mer om planerna för Umeå Hamn på www.umeahamn.se.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Översiktsbild som visar vart olika åtgärder ska genomföras inom hamnområdet.
Översiktsbild som visar vart olika åtgärder ska genomföras inom hamnområdet.
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tomtebo strand får namn från folktro och Nydalas växtlighet16.6.2021 17:37:17 CEST | Pressmeddelande

Ett stort antal gator, torg, gång- och cykelvägar, parker och broar i det nya stadsdelsområdet Tomtebo strand har fått namn. Namnsättningen för Tomtebo strand anknyter i söder till temat svensk folktro, där utgångspunkten är en övernaturlig skog som lockar in och vilseleder människor – ett vanligt inslag i den svenska folktron. Den östra och norra delen av Tomtebo strand har ett annat fokus. Där uppmärksammas närheten till Nydalasjön genom att namnsätta efter den växtlighet som faktiskt finns i och omkring sjön.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum