Umeå kommun

Planarbete påbörjas i anslutning till tingsrätten

Dela

En ny detaljplanen ska tas fram för ett område i anslutning till tingsrätten och Folkuniversitetet. Fastigheten är cirka 9500 kvm varav ansökan omfattar en yta av cirka 4000 kvm som till största delen är obebyggd. Den nya detaljplanen ska skapa förutsättningar att utveckla fastigheten med bostäder, vård, kontor och verksamheter.

Planområdet
Planområdet

– Det är en intressant plan med stora möjligheter. Men det är också en komplicerad plan. Det är många faktorer att ta hänsyn till, till exempel buller och luftmiljö då området ligger nära båda järnvägen och den vältrafikerade Blå vägen, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Närheten av transportled för farligt gods (järnvägen) är något som eventuellt måste hanteras i detaljplanen. Bullerutredningar behöver göras på grund av närheten till Blå vägen samt järnväg. Parkeringsfrågan samt in- och utfarter kan behöva lösas tillsammans med angränsade fastigheter.

– Blå vägen är en viktig faktor i den här planen. Samtidigt kan den här planen bli en del av den förändring som planeras längs Blå vägen när ringleden är klar. Blå vägen ska på sikt utformas till en stadsgata med mer grönska och utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Planområdet kan därför komma att utökas för att underlätta omvandlingen till stadsgata, säger Ulrik Berg (M), byggnadsnämndens vice ordförande. 

Ett område med kulturhistoriska värden

En annan viktig del i planarbetet är områdets kulturhistoriska värden. Fastigheten ingår bland annat i riksintresse för kulturmiljö och delar av fastigheten ingår i särskilda värdekärnor för riksintresset där värdefulla stadsplanedrag ingår. För tillkommande byggnader inom kvarteret är faktorer som placering, volym, höjd, mellanrum mellan byggnader, material och kulör av särskild betydelse.

Arbetet med detaljplanen beräknas påbörjas andra kvartalet 2024 och planen beräknas antas fjärde kvartalet år 2025.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Planområdet
Planområdet
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum