Umeå kommun

Planbesked för bland annat skolbyggnad, påbyggnad och villatomter

Dela

På Sandbacka planeras för lägenheter i en påbyggnad med två nya våningar. På Hedlunda ska skolan utökas med en ny byggnad och i Stöcke planeras för sju nya villatomter. Byggnadsnämnden har lämnat planbesked för fem nya detaljplaner.

– Som det oftast är när vi beslutar om planbesked så är det innehållsmässigt en blandning. Vi har nu beslutat att påbörja planer som innehåller bland annat skolbyggnad, lägenheter och villatomter, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Ny skolbyggnad vid Hedlundaskolan

När antalet elever blir fler behöver skolans verksamhet utökas. En ny plan ska göra det möjligt att bygga en ny skolbyggnad i två våningar väster om Hedlundaskolan. Även skolgården omfattas av planen och ska säkerställa en god och trygg miljö för eleverna inom området. Detaljplanen beräknas påbörjas andra kvartalet 2021 och antas fjärde kvartalet år 2022.

Sju villatomter i Stöcke

Stöcke 24:19 ligger i södra delen av Stöcke och är drygt 12 000m2 stor. Fastigheten är delvis bebyggd och sökanden föreslår sju nya bostadstomter. Omfattningen på tillkommande bebyggelse och antalet möjliga tomter måste utredas närmare. Detaljplanen beräknas påbörjas första kvartalet 2023 och antas tredje kvartalet 2024.

Påbyggnad på Sandbacka

Längs Hyggesvägen på fastigheten Vindfället 9 planeras en påbyggnad med två våningar på befintligt flerbostadshus. Huset bedöms ha goda förutsättningar för att byggas på utan att det innebär någon risk för betydande olägenheter i form av skugga eller insyn mot grannfastigheter. Grannfastigheten har sedan tidigare byggts på med en våning. Detaljplanen beräknas påbörjas första kvartalet 2023 och antas tredje kvartalet 2024.

Mer än bara industri på Västerslätt

Området där Umeå Performance Center ligger är planmässigt ett rent industriområde. Idag bedrivs verksamheterna gym, friskvård och upplevelse med stöd av tidsbegränsat bygglov. Det är en utveckling som har stöd i översiktsplanens fördjupning för Umeå. Sökanden önskar nu befästa verksamheterna i en ny detaljplan. Detaljplanen beräknas påbörjas andra kvartalet 2023 och antas andra kvartalet år 2024.

Kommunalt huvudmannaskap för gator på Ön

Gatorna på Ön är idag enskilda och upplåts till en gemensamhetsanläggning. I samband med att Norra Ön planläggs kommer gatorna där att få kommunalt huvudmannaskap. När norra Ön bebyggs kommer trafiken på övriga huvudvägar på Ön att öka. Därför kommer det i ett planärende prövas vilka av de befintliga gatorna som bör planläggas med kommunalt huvudmannaskap och vilka som fortsatt ska vara enskilda. Detaljplanen beräknas påbörjas första kvartalet 2022 och antas första kvartalet år 2023.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto från Vindfället 9
Foto från Vindfället 9
Ladda ned bild
Planområdet i Stöcke
Planområdet i Stöcke
Ladda ned bild
Översiktskarta över planområdet - Hedlunda
Översiktskarta över planområdet - Hedlunda
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Pandemin präglade året som slutade på plus27.1.2021 14:21:58 CETPressmeddelande

Den pågående coronapandemin satte sin prägel på verksamheternas arbete under stora delar av förra året med åtgärder för att minska smittspridning, minska oro och värna arbetsmiljön. Vid årets slut redovisade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett överskott på 13,8 miljoner kronor. Detta främst beroende på färre elever än budgeterat inom gymnasieverksamheten, i första hand på introduktionsprogrammen, samt att flera arbetsmarknadsåtgärder inte har kunnat startas upp på grund av pandemin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum