Umeå kommun

Planbesked för bostäder vid rondellen där Verkmästargränd ansluter till Blå vägen på Sofiehem

Dela

Där Umeå Pizzeria & Grill (fd Bamsegrillen) ligger planeras för bostäder. Planbesked har lämnats och sökande vill riva befintlig restaurangbyggnad för att ersätta den med ett bostadshus i fem våningar. Planen bedöms ge ett tillskott på cirka 15 bostäder.

Planområdet ligger där Verkmästargränd ansluter till Blå vägen.
Planområdet ligger där Verkmästargränd ansluter till Blå vägen.

– En ny byggnad på den här platsen kan tydligare markera infarten till Sofiehem. Men det finns utmaningar, inte minst buller då området ligger alldeles bredvid Blå vägen, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Planområdet är utsatt för buller från både Blå vägen och järnvägen. I planansökan föreslås en bullerskärm mot Blå vägen. Ett alternativ till det kan vara att placera huset så att det bilder ett bullerskydd. En L-formad byggnad med långsidorna mot Blå vägen och Verkmästargränd ger bättre förutsättningar för en större, sammanhängande och bullerskyddad friyta på innergården.

Enligt skiss i ansökan kommer en stor del av gårdsytan att bestå av parkering. En alternativ parkeringslösning med nedgrävt garage bör övervägas i det kommande planarbetet.

Inom planområdet finns idag en restaurang. Möjligheten till handel och verksamheter i den nya byggnadens bottenplan bör övervägas i planarbetet.

Fastigheten ligger inom område markerat som värdefullt bebyggelseområde enligt byggnadsordningen för Sofiehem-Ålidhem. Området består av prefabricerade kedjehus i ett till två plan från 60-talet. Den nya byggnaden behöver anpassas till området och skuggning av intilliggande fastigheter behöver studeras närmare. Lämplig höjd och utformning av den nya bebyggelsen är frågor att utreda vidare i det kommande planarbetet.

Upprättandet av detaljplanen beräknas påbörjas första kvartalet 2027 och planen beräknas antas tredje kvartalet år 2028.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Planområdet ligger där Verkmästargränd ansluter till Blå vägen.
Planområdet ligger där Verkmästargränd ansluter till Blå vägen.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum