Umeå kommun

Planbesked för lägenheter på Berghem och Sandbacka

Dela

Byggnadsnämnden har lämnat planbesked för två nya detaljplaner för flerbostadshus. Det gäller bland ett projekt för cirka 40 nya lägenheter bredvid ICA Berghem. Ett annat planbesked gäller 25–30 lägenheter på Sandbacka.

Situationsplan för Lappkastet 2 med förslag till ny byggnad.
Situationsplan för Lappkastet 2 med förslag till ny byggnad.

– Två projekt med bra lägen för fler bostäder. Bägge projekten ligger på platser som i framtiden kommer få gator i närheten som omvandlas till stadsgator. Strombergs väg på Berghem och väg 503 för projektet på Sandbacka, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Att planbesked har lämnats innebär att fastighetsägarna får besked om när planläggning kommer att påbörjas och när det ska vara klart.

Lappkastet 2 vid ICA Berghem

Ansökan gäller nybyggnation av hyreslägenheter på fastigheten Lappkastet 2, intill Ica Berghem. Totalt kan det bli cirka 35 stycken lägenheter i anslutning till Strombergs väg. Planarbetet ska föregås av en strukturstudie som tittar på hela bebyggelseutvecklingen längs Strombergs väg mot Berghem. Den aktuella planen kan bli ett startskott för att påbörja omvandlingen av Strombergs väg från en trafikled till en stadsmässig gata.

Upprättandet av strukturstudien följt av detaljplanen beräknas påbörjas tredje kvartalet 2024 och planen beräknas antas tredje kvartalet år 2026.

Sandtaget 1 på Sandbacka

Vid den norra delen av Sandbackavägen, strax innan den slutar gå parallellt med väg 503, planeras för ett nytt bostadshus. Det är ett hus i vinkel med 25-30 lägenheter som planeras på mark som idag är bebyggd med komplementbyggnader. De största utmaningarna ligger i att få till en bra bebyggelsestruktur som samspelar med övrig bebyggelse men ändå möjliggör trivsam friyta, parkering, sophantering, varuleveranser och fördröjning av dagvatten.

Upprättandet av detaljplanen beräknas påbörjas andra kvartalet 2024 och planen beräknas antas fjärde år 2025.

 

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Bilder

Situationsplan för Lappkastet 2 med förslag till ny byggnad.
Situationsplan för Lappkastet 2 med förslag till ny byggnad.
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ortofoto över Sandtaget 1 med föreslaget planområde markerat.
Ortofoto över Sandtaget 1 med föreslaget planområde markerat.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Parterna överens om slutreglering för Lundabron13.7.2021 15:09:18 CEST | Pressmeddelande

Umeå kommun och bygg- och anläggningsföretaget Veidekke har kommit överens om kostnaderna för bygget av Lundabron. Uppgörelsen fastställdes av Tekniska nämnden vid ett extra sammanträde i dag. – Bron är uppskattad och mycket välanvänd av Umeåborna. Samtidigt blev den betydligt dyrare än planerat, vilket verkligen bekymrat oss. Det här måste vi självklart dra lärdomar av, säger Lena Karlsson Engman, ordförande för Tekniska nämnden, Umeå kommun.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum