Umeå kommun

Planbesked för nya flerbostadshus på Grubbe och Böleäng

Dela

Byggnadsnämnden har lämnat planbesked för projekt på Grubbe och Böleäng. På Grubbe planeras för cirka 50-60 nya lägenheter och projektet på Böleäng kan ge cirka 20 nya lägenheter. Planbeskeden innebär att fastighetsägarna får besked om när planläggning kommer att påbörjas och när det ska vara klart.

Volymskiss från ansökan till Bladet 2.
Volymskiss från ansökan till Bladet 2.

Tolvmansgården på Grubbe

Planområdet på Grubbe ligger där Blomsterlandets butik och växthus finns idag. Sökande vill riva befintliga byggnader och ersätta dem med flerbostadshus med 50-60 lägenheter och ett underjordiskt parkeringsgarage.

Ansökan föreslår en byggnad i 4-5 plan plus ett vindsplan i form av en längre huskropp med tre sammanbyggda trapphus. Fastigheten ligger inom ett område med i huvudsak lägre småhusbebyggelse och i närhet till utpekad kulturmiljö. Hur den nya byggnaden påverkar omgivningen blir därför en viktig fråga i det fortsatta planarbetet.

Detaljplanen beräknas påbörjas första kvartalet 2023 och antas första kvartalet 2024.

Bladet 2 på Böleäng

I korsningen Riksvägen och Enbärsvägen vill sökande bygga ett flerbosdtadshus i fyra våningar. Det kan ge ett tillskott på cirka 20 lägenheter.

Fastigheten är sedan tidigare detaljplanelagd för garage, småindustri och bilvård/bensin. Ett nytt flerbostadshus på fastigheten kan ge en tydligare entré från Enbärsvägen till bostadsområdet på Böleäng. På grund av nuvarande markanvändning är fastigheten identifierad som potentiellt förorenad. Under planprocessen behöver buller, dagvatten, markförorening, friyta och parkering utredas vidare.

Upprättandet av detaljplanen beräknas påbörjas första kvartalet 2023 och planen beräknas antas första kvartalet år 2024.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Bilder

Volymskiss från ansökan till Bladet 2.
Volymskiss från ansökan till Bladet 2.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Detaljplan för Norra Ön på samråd4.1.2021 22:06:18 CETPressmeddelande

På Norra Ön planeras en ny stadsdel med plats för ca 2 800 nya bostäder samt verksamheter. Norra Ön planeras bli en livfull och välkomnande plats mitt i centrala Umeå. En urban, tät stadsdel med attraktiva, trygga boendemiljöer och gröna offentliga rum med strandskogar, parker och natur. De som bor på Ön ska kunna leva ett praktiskt, rörelserikt och hållbart vardagsliv. Ön med dess utbud blir också mer tillgängligt för Umeåborna. Broarna innebär att östra och västra Umeå binds samman, vilket underlättar vardagen för många på ett hållbart sätt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum