Umeå kommun

Planbesked för omvandling av Kronoskogens industriområde

Dela

Planbesked har lämnats för industriområdet öster om ICA Kronoparken. Sökande vill omvandla området till bostadskvarter med verksamheter i bottenplan. Byggnadsnämnden var dock tydliga med att planerna för området ska följa det stadsutvecklingsprogram som finns för omvandlingen innanför ringleden.

– Planansökan är inte helt synkad med översiktsplanen och stadsutvecklingsprogrammet innanför ringleden. Men vi är positiva till att omvandla det här området från småindustri till bostäder och verksamheter lämpliga för ett stadsdelscentrum, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Inlämnad ansökan avser flerbostadshus med verksamheter i bottenplan. Norr om bostadskvarteret närmast Vännäsvägen föreslås en långsträckt parkeringslänga som fungerar som bullerskydd. Ansökan gäller även planmässiga förutsättningar för den restaurang som är beviljad bygglov i strid med gällande detaljplan.

Stadsutvecklingsprogrammet beskriver visionen att bygga om de före detta europavägssträckorna i centrala Umeå till stadsgator med mer grönska och utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik. De framtida stadsgatorna ska kantas av nya kvarter med blandad stadsbebyggelse. En nyckelfråga i dessa områden har varit att säkerställa att nya detaljplaner inte begränsar handlingsutrymmet för omvandlingen.

– De idéer som finns i ansökan riskerar att utgöra en barriär mellan Kronoskogen och Vännäsvägen, tvärtemot hur det är tänkt i programmet. Vi är dock positiva till initiativet men gör ett tillägg till syftet för planen som innebär att planområdet bör utökas med närliggande områden samt att översiktsplanen och stadsutvecklingsprogrammet ska följas, säger Mattias Sehlstedt, 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden vill utveckla strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron  26.11.2021 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Tekniska nämnden har fattat beslut om uppdragsplan för 2022, med utgångspunkt från Umeå kommuns övergripande mål. Kommande år prioriterar nämnden insatser för ökad trygghet, utreder förutsättningar för att fortsätta bidra till utvecklingen av den digitala staden och tar fram en plan för att utveckla strandpromenaden på båda sidorna om älven, från Västra länken till Kolbäcksbron.

Bättre förutsättningar att möta elever i stora behov av anpassningar i skolans lärmiljö25.11.2021 14:12:58 CET | Pressmeddelande

En enig för- och grundskolenämnd vill skapa bättre förutsättningar och fler möjligheter att kunna genomföra anpassningar i lärmiljöer och undervisning för att kunna möta elever med stora behov av stöd. Det är grunden för nämndens beslut att göra det möjligt att vid behov organisera utbildning för elever i områdesbaserade eller kommungemensamma resursgrupper. Nämnden säkrar också upp resurser för detta ändamål.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum