Umeå kommun

Planbesked för Röbäcksliden och Tegelbruksberget

Dela

På initiativ från Vänsterpartiet och Moderaterna fattade byggnadsnämnden beslut om att inleda planarbete för Röbäcksliden och Tegelbruksberget. Tegelbruksberget ligger söder om Gimonäs och är i översiktsplanen utpekat som ett reservområde med utbyggnad år 2032. Det var en oenig nämnd som efter votering med siffrorna 6-5 beslutade att lämna planbesked.

– Vi yrkade att både dessa ärenden skulle avslås. För Röbäcksliden är ansökan redan inlämnad så den kommer som ett ärende inom ett par månader. Tegelbruksberget är ett reservområde som enligt plan ligger längre fram i tiden. Jag tror inte på att tjuvstarta områden, det riskerar att försvåra markinköp samt ta resurser från pågående planering, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande. 

– Det här är ett sätt för oss som nämnd att ta ansvar för bostadsförsörjningen. Som nämnd har vi möjlighet att väcka ärenden, det blir ett sätt för oss att ta initiativ och agera. Vi behöver mer planlagd mark för olika bostadsformer och upprättelseformer, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

– Bakgrunden till initiativen är att vi har en bostadsbrist som blir värre. Även om vi har stora projekt på gång så finns det en osäkerhet kring tidplaner som gör att vi behöver komma igång med fler områden, säger Mattias Sehlstedt (V), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden. 

Rödbäcksliden

Röbäcksliden är ett område som ligger väster om Röbäck. Byggnadsnämnden beslutade att inleda planarbete för Röbäcksliden i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Röbäck. Det innebär ett område med olika bostadsformer och upprättelseformer; mindre småhustomter, flerfamiljshus och plats för kommunala verksamheter och samhällsfunktioner. Bostadsvolym för att nå en 100% kollektivtrafikstäckning ska uppnås men en stor andel kan vara mindre småhustomter.

Tegelbruksberget

Tegelbruksberget ligger söder om Carlsområdet. Byggnadsnämnden beslutade att inleda planarbete för reservbostadsområdet. Som preliminärt syfte planera bostäder med blandade bostadsformer och upprättelseformer. Till det ska det planeras för samhällsfunktioner som behövs.

Tjänstemännen får för de båda planerna i uppdrag att återkomma med avgränsningar och eventuellt ytterligare tilläggskriterier/syften för planarbetet. Detaljplanerna ska få högsta prioritet i enlighet med den beslutade prioritetsordningen som gäller för områden som ger stor mängd bostäder.

Beslut efter votering

Det var en oenig nämnd som tog beslut efter votering. Moderaterna, Vänsterpartiet, Centern och Kristdemokraterna röstade för att påbörja planarbetet.

– Jag kommer att lyfta frågan om Tegelbruksberget till kommunfullmäktige. Frågan är om vi ska följa den utbyggnadsordning vi har eller om vi, med information vid sittande möte, ska ta beslut om att frångå den långsiktiga plan som finns, säger Mikael Berglund (S).

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum