Umeå kommun

Planbesked för två nya detaljplaner på Backen

Dela

Planbesked har lämnats för två nya detaljplaner på Backen. Det gäller Backen 8:1 norr om gamla sjukhuset samt Backen 8:15 vid korsningen Umedalsallén och Backenvägen. Här planeras för bostäder men även service och verksamheter kommer att prövas i planarbetet.

Planområde för 8:1 till vänster och 8:15 till höger.
Planområde för 8:1 till vänster och 8:15 till höger.

– Positivt med fler bostäder i lägen nära bussens stomlinje. Det blir också intressant att pröva kommersiell närservice i planarbetet då det inte finns så mycket sådant i det här området idag, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

De båda planområdena ligger inom eller strax utanför gränsen till 5 km-staden. Områdena har nära till bussens stomlinje och inom dessa områden ska tillgänglig mark nyttjas effektivt och tät bebyggelse prioriteras. Att bygga nära bussens stomlinjer är en av strategierna för att nå målet om 200 000 invånare år 2050 på ett hållbart sätt.

I arbetet med de bägge planerna kommer flera utredningar att behöva göras. Bland annat gällande dagvatten och översvämningsrisker, arkeologisk utredning, förorenad mark, ledningar i marken med mera. En viktig del i planarbetet är att Backen 8:1 ligger i anslutning till den gamla sjukhusmiljön som har ett kulturhistoriskt bevarandevärde. Byggnationer inom fastigheten måste ske med stor hänsyn till den kulturhistoriska miljön. Byggnadernas skala, volym och arkitektoniska uttryck ska utredas i planarbetet.

Att planbesked har lämnats innebär att fastighetsägarna får besked om när planläggning kommer att påbörjas och när det ska vara klart. Planarbetet för dessa planer påbörjas 2023 och ska vara klar 2024.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Planområde för 8:1 till vänster och 8:15 till höger.
Planområde för 8:1 till vänster och 8:15 till höger.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Distansundervisning fram till påsklovet på de kommunala gymnasieskolorna24.2.2021 14:02:26 CETPressmeddelande

De kommunala gymnasieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning fram till påsklovet (till och med torsdag 1 april). Precis som tidigare innebär det att endast en tredjedel av eleverna får närundervisning på skolorna. – Det är tyvärr ett helt nödvändigt beslut. Vi befinner oss i ett kritiskt läge med ökad smittspridning i stora delar av länet, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum