Umeå kommun

Planbesked för vårdboende vid Minervaskolan

Dela

Ägaren till den fastighet där Minervaskolan ligger vill utveckla fastigheten med ett vårdboende i tre till fyra plan. Den yta som föreslås bebyggas är skolans fotbollsplan. Det finns även önskemål om att utöka byggrätten för den mindre byggnad som idag används av förskoleklass. Byggnadsnämnden gav planbesked men skickade också en tydlig signal att friyta och kulturmiljö behöver analyseras tidigt i planläggningen.

Planområdet för Hugin 3
Planområdet för Hugin 3

– Det här är en komplicerad plan där vissa delar bör utredas tidigt för att se genomförbarheten. Det är viktigt att skolbarnen har tillgång till bra friytor. Fotbollsplanen används idag av både skola och föreningar så i planarbetet behöver det utredas hur denna funktion kan ersättas. Sen är kulturmiljön en stor fråga då Minervaskolan är ett utpekat byggnadsminne, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämnds ordförande.    

För grannfastigheten finns sedan tidigare ett planbesked. Planerna delar många utmaningar och frågor som till exempel parkering samt in- och utfarter kan behöva lösas tillsammans. 

Fastigheten ligger i närhet av transportled för farligt gods (järnvägen), vilket måste hanteras i detaljplanearbetet. Bullerutredningar behöver göras på grund av närheten till Blå vägen samt järnväg.

– Precis som med planen vid tingsrätten är Blå vägen en viktig faktor i den här planen när det gäller buller och luftmiljö. Samtidigt blir dessa planer en del av den förändring som planeras längs Blå vägen när ringleden är klar. Blå vägen ska på sikt utformas till en stadsgata med mer grönska och utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik, säger Ulrik Berg (M), byggnadsnämndens vice ordförande. 

Fastigheten Hugin 3 ingår i riksintresset för kulturmiljö och den nuvarande Minervaskolan och den omgivande parken ses som en av Umeås och även en av länets ståtligaste och mest monumentala byggnadsmiljöer. Minervaskolan är sedan 1993 betecknat som enskilt byggnadsminne med särskilda skyddsbestämmelser. För tillkommande byggnader inom kvarteret Hugin är faktorer som placering, volym, höjd, mellanrum mellan byggnader, material och kulör av särskild betydelse.

Planarbetet beräknas påbörjas fjärde kvartalet 2024 och planen beräknas antas andra kvartalet 2026.


Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Planområdet för Hugin 3
Planområdet för Hugin 3
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum