Umeå kommun

​Planer på havsnära boende i Hörnefors

Dela

En detaljplan som gör det möjligt att bygga ett nytt havsnära bostadsområde i Hörnefors ska inledas. Här föreslås villor, radhus, flerfamiljshus men också förskola, verksamheter och fritidsområde. Området kallas Gråbolandet och består idag av sex hektar skogsmark.

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter samt förskola. Syftet är också att skydda strandområdet. Här kommer i huvudsak byggas småhus i form av villor och radhus, flerbostadshus, men inom området ska även finnas verksamheter, förskola och fritidsområden. Marken ägs av Umeå kommun.

Området, som kallas Gråbolandet, omfattar ca 60 000 m2 skogsmark. Det ligger öster om Hörnefors tätort, i anslutning till Megrundsvägen och har en havsstrand i söder.

Länsstyrelsen beslutade 2014 att utvidga strandskyddet för området till 200 meter, i syfte att säkerställa förutsättningarna för en allemansrättslig tillgång till strandområdet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och vatten. Detaljplanearbetet inleds med en naturvärdesinventering.

Gällande översiktsplan pekar ut området som reservområde för bostäder. Området används idag som friluftsområde, och möjligheten till friluftsaktiviteter som är allmänt tillgängliga bör bevaras i planen.

Detaljplanen beräknas antas andra kvartalet 2020.

- Det är positivt att vi kommer igång med den här planen så att vi kan tillgodose behoven som nu finns i Hörnefors, säger Mikael Berglund (S) byggnadsnämndens ordförande.Det pågår dessutom fler planer, så Hörnefors är på framgång.

Mer information

Mikael Berglund (S) 
ordförande 
byggnadsnämnden 
070-559 71 84 
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M) 
vice ordförande 
byggnadsnämnden 
070-679 75 03 
ulrik.berg@umea.se

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum