Umeå kommun

Planerat positivt resultat för nämnden 2020

Dela

För- och grundskolenämnden har beslutat om en handlingsplan för nästa år med åtgärder motsvarande 10 miljoner kronor. Målsättningen är att återställa underskottet i nämndens fiktiva egna kapital. – Vi ska återställa tidigare underskott, det kräver kommunallagen, och nu planerar vi för ett positivt resultat så vi kan göra en återbetalning, säger Moa Brydsten (S), ordförande i nämnden.

För- och grundskolenämnden redovisade underskott för 2018. Underskottet förklaras till stor del av den ramsänkning som kommunfullmäktige beslutade i december 2016. Detta är en sänkning som nämnden haft svårt att genomföra, främst på grund av ”inlåsningseffekter” från riktade statsbidrag. Enligt kommunens regler tar nämnderna med sig sina över- och underskott över tid i ett så kallat fiktivt eget kapital. Enligt ekonomistyrreglerna får nämnder inte ha ett negativt fiktivt eget kapital. Kommunfullmäktige beviljade i samband med årsbokslutet för 2018 att nämnden skulle få fyra år på sig för att återställa sitt fiktiva egna kapital.

I handlingsplanen framgår hur nämnden under nästa år ska återställa 10 miljoner kronor av underskottet i det fiktiva egna kapitalet. Åtgärderna handlar i första hand om en minskning av centrala övergripande kostnader, exempelvis för kopieringsmaskiner och skrivare samt en återhållsamhet kring återbesättande av tjänster för administrativt stöd. Användningen av skolområdenas fria resurs ska också minskas.
– Tack vare det omfattande arbete som gjorts inom skolområdena inför höstterminen 2019 är skolorna i betydligt bättre balans inför 2020 än vad de var inför 2019, säger Moa Brydsten (S), ordförande i nämnden.
Förutsättningar för att nämnden ska ha en ekonomi i balans och ett planerat överskott vid årets slut bedöms som relativt goda.

Mer information:
Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Nasteho Lander (V)
2:e vice ordförande
076-810 64 68
nastehoali.lander@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Våra verksamheter präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service.

Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 129 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum