Region Örebro län

Planeringen av nästa års verksamhet är i gång

Dela

Planeringen inför nästa verksamhetsår är i full gång, och vid dagens sammanträde beslutade regionstyrelsen om förutsättningarna för verksamhetsplan med budget 2021.

I mitten av juni i år samlas regionfullmäktige för att fatta beslut om hur de pengar som Region Örebro län förfogar över ska fördelas mellan verksamheterna. Fördelningen görs i verksamhetsplanen med tillhörande budget för år 2021.

Men även om beslutet om en ny verksamhetsplan fattas först i juni pågår arbetet med att ta fram dokumentet redan nu, och i dag fattade regionstyrelsen beslut om de förutsättningar som gäller för verksamhetsplan med budget 2021. Det handlar då bland annat om de samhällsekonomiska förutsättningar som väntas gälla år 2021 utifrån prognoser för skatter, pensioner, generella statsbidrag med mera.

- Lite förenklat kan man säga att vi har gjort en preliminär bedömning av vilka ekonomiska medel vi kommer att ha att röra oss med under nästa år, så att vi vet vad vi har att förhålla oss till när vi gör planeringen för våra verksamheter, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. 

- Alla landets regioner och kommuner står inför stora ekonomiska utmaningar, så även Region Örebro län. Vi måste de kommande åren se till att varenda krona används effektivt och att verksamheterna inte förbrukar mer resurser än de som står till buds, fortsätter Andreas Svahn.

Pensioner och investeringar

Den ekonomiska planering och fördelning som Andreas Svahn talar om ska täcka verksamheternas dagliga drift, men också placeringen av framtida pensioner och väntande investeringar i såväl byggnader som teknisk utrustning.

- I och med dagens beslut har vi ett bra underlag att utgå från i vårens arbete med verksamhetsplanen, som ju är Region Örebro läns övergripande styrdokument. Det är här vi som politiker anger våra mål, inriktningar och ambitioner, säger Andreas Svahn.

Värt att notera i sammanhanget är att en del ekonomiska förutsättningar kommer att förändras innan verksamhetsplanen med budget ska beslutas. Regeringen kommer till exempel att överlämna vårpropositionen för 2020 till riksdagen den 15 april, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kommer därefter att lämna en ny skatteunderlagsprognos för regioner och kommuner den 29 april.

Kontakt

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, telefon: 070-524 22 66

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande
Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum