Volkswagen Group Sverige AB

Planeringsrunda 70: Volkswagen-koncernen driver elektrifieringen av sina europeiska anläggningar framåt − plan för omställningen i Wolfsburg

Dela

Inom ramen för planeringsrunda 70, beslöt Volkswagen-koncernen den 9 december att elektrifiera sina europeiska anläggningar ytterligare för att nå sitt mål att bli global marknadsledare inom e-mobilitet 2025. Koncernen driver därför kraftfullt implementeringen av sin strategi NEW AUTO framåt.

  • Utöver Zwickau och Emden ska fler europeiska anläggningar elektrifieras
  • Wolfsburg med koncernens huvudkontor och en produktionsanläggning, kommer att ställas om: delvis produktion av ID.3 från 2023; bekräftelse att Project Trinity implementeras från 2026 och framåt
  • Med 89 miljarder euro kommer investeringar i framtida områden för första gången att utgöra mer än hälften av de totala investeringarna
  • Koncernen bekräftar målet för försäljningsmarginalen i den övre delen av intervallet på 6-7,5 procent för 2021. Förväntade leveranser på cirka 9 miljoner fordon, justerat nettokassaflöde för fordonsdivisionen på 15 miljarder euro kommer att uppnås

Inom ramen för planeringsrunda 70, beslöt Volkswagen-koncernen den 9 december att elektrifiera sina europeiska anläggningar ytterligare för att nå sitt mål att bli global marknadsledare inom e-mobilitet 2025. Koncernen driver därför kraftfullt implementeringen av sin strategi NEW AUTO framåt. Koncernens huvudkontor och produktionsanläggning i Wolfsburg kommer att ställas om och koncernens konkurrenskraft kommer att stärkas genom ökade investeringar i framtida teknologier. De framtidsinriktade investeringarna, som främst kommer att handla om e-mobilitet och digitalisering, kommer för första gången att stå för den största andelen av de totala investeringarna på 159 miljarder euro, 56 procent eller 89 miljarder euro. Volkswagen räknar med att en av fyra sålda bilar år 2026 kommer att ha ett batterielektriskt drivsystem.

Hans Dieter Pötsch, styrelseordförande i Volkswagen AG sa:
− De beslut som fattades idag visar hur vi resolut driver på omställningen av Volkswagen-koncernen. Våra investeringar kommer att fokusera på framtidens mobilitet i alla dess nyckelaspekter och på att systematiskt implementera koncernens strategi. Vår extremt robusta och solida finansiella bas gör det möjligt för oss att finansiera nödvändiga investeringar på egen hand. Därför är vi också övertygade om att dessa investeringsbeslut kommer att styra Volkswagen-koncernen till framtida framgångar.

Elektrifiering av fler europeiska anläggningar
Volkswagen-koncernen avser att genom omfattande elektrifiering av sina europeiska anläggningar skapa ytterligare synergier och dra nytta av stordriftsfördelar.

Koncernen kommer att investera cirka 21 miljarder euro enbart vid sina anläggningar i Niedersachsen, Tyskland, varav större delen kommer att kanaliseras till produktions- och komponentanläggningar.

− På medellång sikt kommer Hannover-anläggningen att bli helt elektrifierad och moderniserad. Koncernens för närvarande viktigaste framtidsinriktade projekt kommer att startas i Hannover, där den första Artemis-modellen kommer att tillverkas. Karosstillverkningen för en ny Bentley-modell har också bekräftats. En annan fordonsmodell, ID. California1) har också godkänts för anläggningen. Dessutom kommer Hannover att gå i spetsen för självkörande bilar i koncernen med MOIA-skyttlar och ID. BUZZ AD1).

− Elektrifieringen av Wolfsburg-anläggningen genom Project Trinity har bekräftats. Med tanke på den starka efterfrågan på elbilar, planerar koncernen också att utrusta anläggningen för full produktion av ID.3 fr.o.m. 2024, vilket säkerställer lönsamheten med ett anläggningspaket. Före 2024 planeras delproduktion med leveranser från Zwickau. Denna plan kommer att göra det möjligt för koncernen att nå ytterligare marknadsvolymer som enbart Zwickau inte skulle kunna hantera, på grund av de goda långsiktiga prognoserna för kapacitetsutnyttjande.

− De tyska komponentanläggningarna kommer att fortsätta omställningen till e-mobilitet som inleddes 2015. Tillsammans med hårdvara för laddningsinfrastrukturen kommer Hannover-fabriken även att tillverka axlar för MEB-modeller. I Braunschweig, Salzgitter och Kassel kommer koncernen att satsa på att utöka den befintliga MEB-produktionen av batterisystem, rotorer/statorer och elmotorer. Dessutom förbereder anläggningarna redan tillverkning av viktiga komponenter för SSP-plattformen. Volkswagen tar därmed nästa steg i sin strategiska utveckling till att bli en viktig leverantör av elektriska moduler och plattformar.

− Salzgitter-anläggningen kommer att byggas ut ytterligare till en europeisk batterihubb. Koncernen kommer att investera ca 2 miljarder euro för att tillverka Volkswagens enhetliga cell för volymsegmentet vid sin gigafabrik i Niedersachsen fr.o.m. 2025. Utveckling, planering och styrning av batteriproduktionen kommer också att samlas i Salzgitter. För detta ändamål godkände styrelsen i dag bildandet av ett europeiskt företag som kommer att kombinera alla koncernens batterirelaterade aktiviteter och underlätta tredjepartsengagemang i framtiden. Det nya företaget kommer också att övervaka de strategiska samarbeten med Umicore, 24M och Vulcan Energy som överenskommits denna vecka.

− Man kom överens om att ett framtida produktionsprogram för anläggningen i Osnabrück och ett koncept för sekundär användning för Dresden skulle övervägas i planeringsrunda 71.

Stephan Weil, minister i delstaten Niedersachsen och styrelseledamot för Volkswagen AG, sa:
− 89 miljarder euro under de kommande fem åren i framtida teknologier som e-mobilitet och digitalisering – är ett tydligt åtagande. Så här kan strategin NEW AUTO bli en stor framgång. Det faktum att 21 miljarder euro investeras i anläggningarna i Niedersachsen i Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Salzgitter, Osnabrück och Emden är ännu ett tecken på att Volkswagen-koncernen satsar på regionen Niedersachsen. Vi är glada över den här starka signalen som ska säkra cirka 130 000 jobb.

Koncernen planerar också ytterligare investeringar i e-mobilitet i Tyskland och Europa:
− I Leipzig kommer synergieffekterna med den elektriska PPE-arkitekturen att utnyttjas för premiumsegmentet med två Porsche-modeller.

− När det gäller elektrifieringen av Neckarsulm-fabriken beslöt man att förbereda för nästa generation av Audi E6-modellfamilj.

− Med start 2026 kommer den redan helt elektrifierade anläggningen i Bryssel att tillverka nya Audi Q8 e-tron.

− På den iberiska halvön finns planer på att bygga kompakta elbilar vid fabriken för flera märken i Martorell och eldrivna SUV:ar vid fabriken för flera märken i Pamplona från 2025. Det slutliga beslutet beror på de allmänna villkoren och statliga incitament.

Omställning i Wolfsburg – vision för 2030 överenskommen
Projekt Trinity har bekräftats för Wolfsburg-anläggningen och ytterligare steg kommer att undersökas i nästa planeringsomgång.

Daniela Cavallo, ordförande i General and Group Works Council, sa:
− Genom att anta dessa beslut i planeringsrundan visar vår koncern återigen att systematisk omställning och hållbara möjligheter att skydda jobb går hand i hand för oss. Resultatet för våra kollegor på våra anläggningar runt om i världen, på varumärken och företag kommer att stärka den kurs vi tillsammans strävar mot. Som arbetstagarrepresentanter i styrelsen bedömer vi uttryckligen initiativen i planeringsrundan som exakt rätt plan i dessa mycket osäkra tider: Volkswagen levererar – och vi kommer att fortsätta omställningen framgångsrikt.

Dessutom presenterade koncernledningen planer för en omfattande omorganisation av anläggningen senast 2030.

Projekt Trinity, för vilket en fabrik utanför den nuvarande anläggningsplatsen övervägs, är avsett att skapa en innovativ, konkurrenskraftig nästa generations elbil med kapacitet för nivå 4 samtidigt som tillverkningen positioneras för framtiden. Det finns planer på att bygga en andra toppmodern elektrifierad tillverkningsanläggning på den nuvarande platsen senast 2030. Anläggningen kommer att kompletteras med Europas modernaste forsknings- och utvecklingscenter, Sandkamp Campus.

Koncernchefen Herbert Diess sa:
− I NEW AUTO-världen genomgår vår affärsmodell en radikal förändring – Volkswagen håller på att ställa om från en traditionell biltillverkare till en vertikalt integrerad koncern med starka varumärkesgrupper och världsledande teknikplattformar. Wolfsburg, vårt väletablerade huvudkontor i koncernen, kommer att vara centralt för omställningen eftersom vi bara kan säkra vår starka position på lång sikt om Wolfsburg är framgångsrikt. Vi kommer att ge Wolfsburg-anläggningen en ny identitet med vår vision för 2030. Vårt mål är att skapa en internationellt hållbar anläggning med effektiv koncernstyrning, två elektrifierade produktionsanläggningar, plus ett toppmodernt forsknings- och utvecklingscenter, och att etablera och expandera andra framtidsinriktade områden.

Planeringsrunda 70 kommer att göra koncernen mycket mer konkurrenskraftig
Genom att uppdatera sin femårsplanering har Volkswagen-koncernen också tydligt definierat vägen till att uppnå sina strategiska finansiella mål som en del av NEW AUTO-strategin. Detta kommer att göra koncernen mycket mer konkurrenskraftig.

Det strategiska målet för 2025/2026 är en försäljningsmarginal för koncernen i intervallet 8-9 procent. Samtidigt kommer kapitalutgifterna och utvecklingskostnaderna att minskas till omkring 11 procent av intäkterna inom fordonsdivisionen. Justerat nettokassaflöde för fordonsdivisionen (före fusioner och förvärv och dieselutflöden) förväntas bli 15 miljarder euro per år 2025/2026.

Koncernen har i år fastställt målet för försäljningsmarginalen i den övre änden av intervallet på 6-7,5 procent. Fordonsleveranserna till kunder kommer att uppgå till cirka 9 miljoner. Koncernen upprepar att det justerade nettokassaflödet för fordonsdivisionen på 15 miljarder euro (före sammanslagningar och förvärv och dieselutflöden) garanterat kommer att uppnås. I år har vi gjort stora framsteg med programmet för fasta kostnader, så i slutet av september hade de fasta kostnaderna minskat med 8 procent jämfört med 2019. En minskning på 10 procent fram till 2023 är målsättningen.

Andelen av de totala utgifterna som kommer att investeras i framtida teknik fram till 2026 har nu höjts till 56 procent från 50 procent i den tidigare planeringen. Totalt har cirka 89 miljarder euro öronmärkts för e-mobilitet, hybridisering och digitalisering, 16 miljarder euro mer än i planeringsrunda 69. Det ytterligare investeringsbehovet beror huvudsakligen på den accelererade ökningen av e-mobilitet som en del av Green Deal samt etableringen av egna batterigigafabriker och vertikal integrering i batterivärdekedjan.

Capex och utvecklingskostnader för e-mobility ökade med cirka 50 procent i planeringsrunda 70 till 52 miljarder euro. Omvänt kommer det tydliga fokuset på en accelererad elbilsuppskalning att göra det möjligt att minska utgifterna för hybridisering som mellanliggande teknik med cirka 30 procent till 8 miljarder euro. Totalt förväntas andelen elbilar öka från ca 5-6 procent i dagsläget till ca 25 procent 2026.

År 2030 förväntas nästan en tredjedel av intäkterna på den globala mobilitetsmarknaden komma från mjukvarubaserade tjänster. För att utnyttja denna potential har 30 miljarder euro öronmärkts för digitaliseringen av produkter och företaget, inklusive autonom körning, fram till 2026, en ökning med cirka 10 procent jämfört med den tidigare planeringen.


1) fordonet finns ännu inte till försäljning

Nyckelord

Kontakter

Bilder

VW AG: s styrelse med planeringsrunda 70, den 9 december 2021.
VW AG: s styrelse med planeringsrunda 70, den 9 december 2021.
Ladda ned bild
Plan för elektrifiering av VW AG:s europeiska anläggningar.
Plan för elektrifiering av VW AG:s europeiska anläggningar.
Ladda ned bild
Plan för elektrifieringen av VW AG:s anläggning i Wolfsburg.
Plan för elektrifieringen av VW AG:s anläggning i Wolfsburg.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige AB (VGS) är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2020 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 85 844 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 29,4 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde VGS 10 133 lätta transportbilar vilket är 32,7 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,3 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2020.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen AG har som mål att ha klimatneutrala datacenter 20273.11.2022 16:00:01 CET | Pressmeddelande

Idag tillkännagav Volkswagen AG sin avsikt att göra koncernens datacenterverksamhet koldioxidneutral till 2027. För att uppnå detta mål har koncernen utökat sin datakapacitet vid Green Mountain, en norsk operatör av CO₂-neutrala datacenter. Med denna expansion kommer en fjärdedel av Volkswagens globala datacenterverksamhet att drivas koldioxidneutralt. Detta motsvarar en årlig CO₂-besparing på 10 000 ton.

Volkswagen-koncernens rörelseresultat ökar och återhämtningen i Kina accelererar28.10.2022 15:29:24 CEST | Pressmeddelande

Volkswagen-koncernen rapporterade ett stabilt resultat för tredje kvartalet i en tuff global miljö. De totala fordonsleveranserna till kunderna ökade under Q3, och det totala rörelseresultatet ökade från 2,6 miljarder euro under ett leveransbegränsat kvartal 3 2021 till 4,3 miljarder euro. Koncernens finansiella resultat under Q3 visar hur åtgärder för att stärka leveranskedjorna framgångsrikt har bidragit till att mildra ett utmanande globalt landskap.

Volkswagen fokuserar på utveckling av självkörande bilar27.10.2022 10:36:25 CEST | Pressmeddelande

Volkswagen fokuserar sina utvecklingsaktiviteter för autonom och högautomatiserad körning. Inom området autonom körning som tjänst (MaaS/TaaS) konsoliderar koncernen sina utvecklingssamarbeten. Volkswagen kommer inte längre att investera i Argo AI. Inom individuell mobilitet fortsätter Cariad att driva utvecklingen av högautomatiserad och autonom körning tillsammans med Bosch och i framtiden även i Kina med Horizon Robotics.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum