Umeå kommun

Planerna för gamla godsbangården går vidare

Dela

Byggnadsnämnden har lämnat planbesked för gamla godsbangården. När ringleden är klar kan området ska utvecklas med bostäder, gymnasieskola, förskola och evenemangshall. Ytterligare en detaljplan ska påbörjas i anslutning till godsbangården, vid polishuset.

Byggnadsnämnden har lämnat planbesked för gamla godsbangården. Planområdet markerat i rött.
Byggnadsnämnden har lämnat planbesked för gamla godsbangården. Planområdet markerat i rött.

– Planerna för godsbangården förutsätter att ringleden blir klar och att Anna Grönfeldts gata (före detta Vännäsvägen) flyttas närmare järnvägen. Då skapas ytor som bjuder stora möjligheter i centralt läge nära bland annat kommunikationer, hotell och Nolia. Det är därför viktigt att fundera över vilka funktioner vi vill få in här när Umeå fortsätter att växa. Det är ett stort projekt och även om beslut nu är tagit så dröjer det några år innan arbetet med detaljplanen inleds, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

När ringleden är klar planerar Umeå kommun att bygga om de före detta europavägarna i centrala Umeå till stadsgator med mer grönska och mer utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Förändringen innebär också nya kvarter med blandad stadsbebyggelse i anslutning till stadsgatorna. Ett av dessa områden är den gamla godsbangården.

Strukturstudie som visar 900 – 1300 nya bostäder

En strukturstudie har tagits fram för området. Den visar det framtida områdets sammanhang av gator, grönska, bebyggelse samt koppling till omgivningen. Studien innehåller exempel på bostadsutveckling, ny gymnasieskola, förskola samt evenemangshall. Fokus i studien är bostäder med inslag av verksamheter. Det kan bli möjligt med cirka 900 – 1300 bostäder beroende på val av områdets innehåll. Strukturstudien utgör utgångspunkt vid kommande planläggning.

Viktiga frågor i planarbetet är bland annat buller då området är utsatt för buller från väg och järnväg samt ligger i anslutning till led för farligt gods. Kulturmiljöer är också en viktig fråga då området ligger i anslutning till fd Regementssjukhuset och Regementet I20.

Planbesked vid polishuset

Ytterligare ett planbesked har lämnat för ett område som ligger i direkt anslutning till godsbangården. Det gäller fastigheten Stigbygeln 5, där polishuset ligger. En ny detaljplan ska ge utökad byggrätt för kontor, vård och verksamheter. Sökanden avser enligt skiss i ansökan att den nya bebyggelsen placeras i fastighetens östra del, mot Dragonens vårdcentral och äldreboende.

Att planbesked har lämnats innebär att fastighetsägarna får besked om när planläggning kommer att påbörjas och när det ska vara klart. Planarbetet för planen vid polishuset påbörjas 2022 och ska vara klar 2023. Arbetet med detaljplanen för Godsbangården påbörjas 2025 och ska vara klar 2027.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

 

Kontakter

Bilder

Byggnadsnämnden har lämnat planbesked för gamla godsbangården. Planområdet markerat i rött.
Byggnadsnämnden har lämnat planbesked för gamla godsbangården. Planområdet markerat i rött.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Restaurangbranschen och Maja Beskowgymnasiet är på gång!17.1.2022 08:48:07 CET | Pressmeddelande

Maja Beskowgymnasiet har anställt Nazim Imeri som projektledare inför nystarten av Re-staurang- och livsmedelsprogrammet hösten 2022. – Intresset för restaurangutbildningen är stort bland åk 9-eleverna i Umeå med omnejd. Många elever har blivit mycket positivt inställda när de fått veta att utöver att utbildningen är rolig och innehåller många praktiska moment ger den även grundläggande högskole-behörighet, säger Nazim Imeri, som representerade restaurangutbildningen när cirka 1800 elever var på besök på skolan under skolbesöksveckan i november 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum