Umeå kommun

​Planförändringar för att möjliggöra infrastrukturprojekt

Dela

Byggnadsnämnden har beslutat om detaljplaner för att skapa förutsättningar för Västra länken och Norrbotniabanan. Det gäller detaljplan för trafikplats Röbäck på Västra Länken och detaljplan för Norrbottniabanan mellan Umeå och Dåva.

Bilden illustrerar området för trafikplats Röbäck, Västra länken, Umeå
 

Nu finns en detaljplan för trafikplats Röbäck på väg E12, delen mellan Röbäck och Norra länken (södra delen av Västra länken). I och med det har vägområdet och huvudmannaskapet för anslutande vägar säkerställts

Byggnadsnämnden har också beslutat om en detaljplan som möjliggör planmässiga förutsättningar för Norrbotniabanan sträckan Umeå – Dåva.

– Det är små planer men viktiga steg i arbetet att bygga första etappen på Norrbotniabanan och skapa förutsättningar för utbyggnaden för Västra länken, säger Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Mer information

Mikael Berglund (S) 
ordförande 
byggnadsnämnden 
070-559 71 84 
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M) 
vice ordförande 
byggnadsnämnden 
070-679 75 03 
ulrik.berg@umea.se

 

 

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Bilder

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Justerat planområde för stor detaljplan i Hörnefors17.4.2019 17:26:11 CESTPressmeddelande

Under 2018 påbörjades ett arbete med en större detaljplan för ett område öster om Hörnefors. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, verksamheter och förskola. Byggnadsnämnden har nu beslutat att justera planområdet för att ta hänsyn till natur-, rekreation- och friluftsvärden som olika utredningar visat finns i området. En annan anledning till att planområdet justeras är att undvika negativ påverkan från vindkraftverk.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum