Umeå kommun

Planförslag för 1 600 nya bostäder på Lilljansområdet på samråd

Dela

Nu finns ett planförslag för Lilljansområdet och del av campus på samråd. Där planeras det för cirka 1 600 nya bostäder samt lokaler för verksamheter. En utställning över förslaget kommer att finnas i Universum från måndag 16 september fram till fredag 27 september. Där kommer det även att hålls ett öppet samrådsmöte måndag 16 september med drop-in klockan 14–18. Planförslaget är på samråd fram till fredag 4 oktober.

Norra Campusparken. Illustration Brunnberg & Forshed.
Norra Campusparken. Illustration Brunnberg & Forshed.

– Det finns en tydlig vision om att Lilljansberget ska utvecklas till en kvartersstad med blandat innehåll. Det ska ske i samspel med att universitetet ska kunna utvecklas för sitt framtida behov inom det befintliga campusområdet. Fullt utbyggt innebär planförslaget bostäder för cirka 3 000 invånare vilket är väldigt positivt då det finns ett stort behov, säger Clara Ganslandt, planchef.

Området omfattar Lilljansberget tillsammans med Lilljansskogen, Petrus Laestadius väg och delar av campusområdet. Planförslaget gör det möjligt att bygga cirka 1 600 nya bostäder varav en del blir studentbostäder. Utöver bostäderna tillkommer lokaler för verksamheter och kontor främst längs Petrus Laestadius väg med koncentration kring en ny entré till Sverige lantbruksuniversitet.

Viktiga naturvärden
I Lilljansskogen och i närmiljön finns viktiga naturvärden och områden för rekreation och friluftsliv som ska bevaras. Planen ska även säkerställa bevarande av en ekologisk spridningskorridor mellan Stadsliden och Nydala.

– Närheten till naturen föreslås ge området dess karaktär och identitet. Ett större hällparti i områdets mitt föreslås sparas och bilda en gemensam naturpark för boende och besökare i området. I planen har vi även arbetet med att främja hållbart resande. Bland annat genom att skapa förutsättningar för goda kollektivtrafikförbindelser samt ett väl utbyggt gång- och cykelnät, säger Clara Persson Harlin, planarkitekt.

Ta del av planerna i 3D
I kommunens 3D-karta finns planförslaget i 3D. Kartan visar möjliga byggnadsvolymer och hur de förhåller sig till omgivningen. Länk till kartan finns på projektsidan, www.umea.se/lilljansområdet.

Utställning och drop-in möte
Ett öppet samrådsmöte kommer att hållas 16 september, drop-in mellan klockan 14-18 i Universum. Under mötet finns möjlighet att diskutera och ställa frågor om planförslaget. Med på mötet finns även representanter från Akademiska hus. Planförslaget är på samråd fram till fredag 4 oktober. Läs mer och ta del av planhandlingarna på www.umea.se/lilljansomradet.

Mer information:

Clara Persson Harlin
planarkitekt
090-16 14 34
clara.perssonharlin@umea.se

Magdalena Blomquist
planarkitekt
090-16 13 53
magdalena.blomquist@umea.se

Clara Ganslandt
planchef
090-16 23 50
clara.ganslandt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Norra Campusparken. Illustration Brunnberg & Forshed.
Norra Campusparken. Illustration Brunnberg & Forshed.
Ladda ned bild
Petrus Leastadius väg. Illustration Brunnberg & Forshed.
Petrus Leastadius väg. Illustration Brunnberg & Forshed.
Ladda ned bild
Petrus Leastadius väg. Illustration Brunnberg & Forshed.
Petrus Leastadius väg. Illustration Brunnberg & Forshed.
Ladda ned bild
Lilljansberget. Illustration Brunnberg & Forshed.
Lilljansberget. Illustration Brunnberg & Forshed.
Ladda ned bild
Skärmdump från 3D-karta Lilljansområdet. https://cityplanneronline.com/UmeKommun/360/lilljansomradet
Skärmdump från 3D-karta Lilljansområdet. https://cityplanneronline.com/UmeKommun/360/lilljansomradet
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum