Umeå kommun

Planläggning påbörjas för resecentrum i Sävar

Dela

En ny detaljplan ska tas fram för området kring det planerade resecentrumet i Sävar. Förutom resecentrum kommer planen även innehålla ny dragning av Kungsvägen samt gång- och cykelbro över Sävarån.

– Nu tar vi ytterligare ett viktigt steg för Norrbotniabanan och Sävar när vi påbörjar den här detaljplanen. Ett centralt resecentrum i Sävar skapar förutsättningar för hållbart resande och bidrar till att stärka Sävar. Fler ges möjlighet att bosätta sig där och det blir enklare att bedriva verksamhet i Sävar, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Detaljplanen ska skapa förutsättningar för utveckling av ett resecentrum längs med Norrbotniabanan i Sävar. Planen ska även hantera gång-, cykel- och kollektivtrafikkopplingar samt utreda en ny dragning av Kungsvägen. Syftet är också att pröva möjligheten att samlokalisera Regionens vårdcentral med resecentrum. Viktiga frågor att utreda i detaljplanen är bland annat påverkan på riksintresse och natura 2000 området, dagvattenhantering, risker kopplat till farligt gods, trafikfrågor och påverkan på befintlig samt ny infrastruktur.

Samråd pågår för den fördjupade översiktsplanen för Sävar

Parallellt med Trafikverkets arbete med Norrbotniabanan pågar ett arbete med en fördjupad översiktsplanen för Sävar. Fördjupnnigen siktar mot år 2050 och upp till 6 000 nya boende i Sävar. Den fördjupade översiktsplanen är på samråd fram till 30 juni 2020.

 

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum