Umeå kommun

Planprogram för omvandling av Ålidbacken

Dela

Ett planprogram ska tas fram för området mellan Ålidhemstunneln och Kolbäcksvägen. Planprogrammet ska hantera ett antal frågor i ett större perspektiv för att underlätta pågående och kommande detaljplaner i området. Det gäller till exempel frågor om dagvatten, grönstruktur och bebyggelsestruktur. Planprogrammet ska visa hur området kan omvandlas för att bättre knyta samman angränsande stadsdelar.

Planprogramsområde angivet med röd linje. Pågående detaljplaner
markerad med blå streckad linje och positiva planbesked i svart streckad linje.
Planprogramsområde angivet med röd linje. Pågående detaljplaner markerad med blå streckad linje och positiva planbesked i svart streckad linje.

– Mycket bra att det här arbetet kommer igång så att vi kan läka ihop Tomtebo strand med sjukhus- och universitetsområdet. Ålidbacken har idag en barriäreffekt i området och jag hoppas vi i förlängningen kan få till ett stråk hela vägen från Tomtebo strand ner till älven, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Inom området för planprogrammet pågår redan ett antal planarbeten och ett antal planer har fått planbesked. För att tydliggöra hur området kan exploateras behöver planprogrammet visa hur planområdet i framtiden ska relatera till sin omgivning med Tomtebo strand i öst, Ålidhem i söder och Ålidhöjd/Tvistevägen/ Universitetsområdet i norr. Planprogrammet ska utreda strukturer för nya lokalgator, lämplig exploateringsgrad, byggnaders placering, offentliga rum, dagvattenhantering och gröna samband.

– Det finns en stor potential i att använda trafikytorna mer effektivt och på så vis få till större och mer sammanhängande ytor för komplettering. Enligt den fördjupade översiktsplanen ska området utvecklas med blandstad med grönstråk. Planprogrammet behöver utreda hur vi kan få till det och hur vi kan binda ihop dessa stadsdelar, säger Mikael Berglund.


Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Planprogramsområde angivet med röd linje. Pågående detaljplaner
markerad med blå streckad linje och positiva planbesked i svart streckad linje.
Planprogramsområde angivet med röd linje. Pågående detaljplaner markerad med blå streckad linje och positiva planbesked i svart streckad linje.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden vill utveckla strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron  26.11.2021 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Tekniska nämnden har fattat beslut om uppdragsplan för 2022, med utgångspunkt från Umeå kommuns övergripande mål. Kommande år prioriterar nämnden insatser för ökad trygghet, utreder förutsättningar för att fortsätta bidra till utvecklingen av den digitala staden och tar fram en plan för att utveckla strandpromenaden på båda sidorna om älven, från Västra länken till Kolbäcksbron.

Bättre förutsättningar att möta elever i stora behov av anpassningar i skolans lärmiljö25.11.2021 14:12:58 CET | Pressmeddelande

En enig för- och grundskolenämnd vill skapa bättre förutsättningar och fler möjligheter att kunna genomföra anpassningar i lärmiljöer och undervisning för att kunna möta elever med stora behov av stöd. Det är grunden för nämndens beslut att göra det möjligt att vid behov organisera utbildning för elever i områdesbaserade eller kommungemensamma resursgrupper. Nämnden säkrar också upp resurser för detta ändamål.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum