IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

Plasterna viktiga för att minska utsläppen av växthusgaser

Dela

Ny studie från McKinsey & Company visar att plasterna kan minska utsläppen av växthusgaser med mellan 10 och 90 procent jämfört med alternativa material. För de 14 produkter som studerats erbjuder plasterna i 13 fall lägre utsläpp både vad gäller produktens livscykel och effekten av användningen. Man konstaterar att i många applikationer, särskilt inom livsmedelsförpackningar, finns det få alternativ till plast idag.

Plasterna viktiga för att minska utsläppen av växthusgaser
Plasterna viktiga för att minska utsläppen av växthusgaser

Enligt McKinsey & Company är syftet att bidra till dialogen om materialval och bredda den tillgängliga faktabasen för den ökande diskussionen kring plast. Man fokuserar på utsläppen av växthusgaser eftersom man anser att denna aspekt fått för lite uppmärksamhet i debatten trots att den är så viktig. Samtidigt påpekas att flera miljöfaktorer bör beaktas vid materialval.

Analysen är baserad på användningen i USA år 2020 och 14 produkter från fem sektorer med den högsta konsumtionen av plast – förpackningar, bygg och konstruktion, konsumentvaror, fordon och textilier – som representerar cirka 90 procent av den globala plastvolymen. För att undvika nischade eller nya lösningar valdes produkter för vilka det finns storskaliga och väl inarbetade alternativ till plasterna idag. Det totala bidraget till växthusgaser har studerats och här inkluderas produktens livscykel (vagga till graven) och påverkan av användning.

En känslighetsanalys finns med för att illustrera effekterna i andra regioner och hur resultaten kommer att förändras när vi går mot en koldioxidfri värld 2050. Det ger insikt i problemets komplexitet och effekterna av de olika energimixer, återvinningsgrader och transportbränslen.

- Resultatet är i linje med tidigare studier som gjorts baserat på användningen av plast inom EU. Det är positivt att McKinsey & Company vill bidra till dialogen om materialval och de har gjort många andra liknande analyser bland annat på temat hållbara förpackningar, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM.

Länk till studien 

Bilder

Plasterna viktiga för att minska utsläppen av växthusgaser
Plasterna viktiga för att minska utsläppen av växthusgaser
Ladda ned bild

Om

IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB
IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige ABhttps://www.ikem.se/

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är svenska och utlandsägda med en gemensam vision för hållbar tillväxt: att utveckla industriella lösningar till de globala samhällsutmaningarna. Våra 1200 medlemsföretag med 70 000 medarbetare är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag, sten- tvätt-, metall- och återvinningsindustrierna.

Följ IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

Ny rapport från IKEM: Sveriges konkurrenskraft försvagas24.8.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

IKEM:s medlemsföretag anser att svensk konkurrenskraft drastiskt försvagats sedan 2019. Det visar en ny rapport från IKEM. Energiförsörjning och politisk stabilitet som i decennier varit några av Sveriges starkaste fördelar är nu två områden där konkurrenskraften är svag. IKEM:s medlemsföretag står för en femtedel av svensk tillverkningsindustri och 20 % av den svenska varuexporten. Försvagningen av svensk konkurrenskraft hotar nu investeringar hos dessa, för Sverige, viktiga företag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum