Umeå kommun

Plusresultat, pandemi och kvalitetsgranskning

Dela

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett överskott på cirka 2 miljoner kronor efter augusti månad. För hela året är prognosen ett överskott på 1 miljon kronor. Inom nämndens område är det Dragonskolans cafeterior och Returbutiken som ekonomiskt har påverkats tydligast av pandemin.

Cafeteriorna har tappat cirka 400 000 kronor och Returbutiken har förlorat cirka 1,3 miljoner på grund av utebliven försäljning. Även i övrigt har förvaltningens arbete sedan i mars såklart präglats av den pågående coronapandemin. Förvaltningen har tagit fram en beredskapsplan för att tydliggöra planeringsförutsättningar, roller och ansvar. Detta för att kunna hantera en allvarlig händelse samt minimera smittspridning och effekterna på verksamheten.
– Fokus har legat på att vidta åtgärder för att minska smittspridning, minska oro och att värna arbetsmiljön, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Under våren har de kommunala gymnasieskolorna samt vuxenutbildningen bedrivit fjärrundervisning i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer. Inför höstens skolstart beslutades att inte använda alla kommunens undervisningslokaler inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen, det vill säga att fortsätta med partiell fjärrundervisning. Målsättningen är att återgå till ordinarie undervisning efter höstlovet.

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av gymnasieskolan som visar att huvudmannen har en god kännedom om och en bra systematik när det gäller gymnasieskolans studieresultat och arbetet med att skapa trygga miljöer på skolan. Skolinspektionen lyfter dock ett par utvecklingsområden. Det handlar dels om att kommunen i högre utsträckning ska göra egna analyser av gymnasieskolornas studieresultat. Och dels om att systematiskt följa upp och analysera hur resursfördelningen inom gymnasieskolan leder till likvärdiga förutsättningar utifrån programmens och elevernas olika förutsättningar och behov.

Kontakt:
Peter Vigren (S)
ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.se

Robert Axebro (C)
vice ordförande
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Mariam Salem (MP)
2:e vice ordförande
070-485 19 36
mariam.salem@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Våra verksamheter präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service.

Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 129 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum