Umeå kommun

Pojkar klättrar i studieresultat

Dela

Umeås elever i grundskolan har mycket goda kunskaper och jämfört med andra större städer är Umeå topp tre när det gäller faktiska studieresultat i åk 3, åk 6 och åk 9. Det visar Sveriges kommuner och landstings Öppna jämförelser för grundskolan 2018 där Umeå ingår i kommungruppen större städer. Jämfört med föregående år har pojkarna i åk 9 klart bättre resultat medan flickornas resultat i åk 9 sjunkit.

Vårterminen 2018 blev 92 % av eleverna i den kommunala grundskolan i Umeå behöriga till ett nationellt program. Ett resultat som innebär att Umeå placerar sig som nummer två bland jämförbara städer i Sverige, det är endast Lund som har bättre resultat.

– Vi är stolta över resultaten som visar att vi ger eleverna bra förutsättningar för fortsatta studier säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör. Våra duktiga och engagerade pedagoger och rektorer arbetar hårt för att allt fler elever skall uppleva skolframgång och resultaten visar att vi är på rätt väg.

Underlag för utveckling

Öppna jämförelser ger ett bra underlag för att ytterligare kunna utveckla och förbättra skolans verksamhet. Det finns alltid en risk med att dra allt för stora växlar av resultatet ett enskilt år. Men de mycket goda resultaten i åk 6, får både pojkar och flickor, och pojkarnas goda resultat i åk 9 är glädjande samtidigt som vi kan konstatera att flickornas resultat i åk 9 detta år inte var lika bra som tidigare.

Tidiga insatser

Umeå kommun har i många år arbetat med tidiga insatser, att arbeta systematiskt med uppföljning av elevernas lärande och ge rätt stöd i rätt tid. Det finns också ett organiserat stöd med specialpedagoger och elevnära resurser som handleder och backar upp pedagoger och ledare, också i den direkta undervisningen.

Förbättrade studieresultat för pojkar

Att pojkarnas resultat i åk 9 förbättrats kan förklaras av:

  • Engagerade, kunniga och tydliga pedagoger som anpassar och varierar arbetssätt, bygger relationer och erbjuder verktyg utifrån elevernas personliga förutsättningar.
  • Rektorer och pedagoger som tillsammans letar efter det som gör skillnad för elevernas studieresultat och lärande.
  • Hög andel behöriga pedagoger.

Fakta:

SKL sammanställer Öppna jämförelser för grundskolan. Årets rapport innehåller kunskapsresultat på kommun- och riksnivå för läsåret 2017/18.

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum