AP3 Tredje AP-fonden

Polhem Infra utser Karin Karlström till tillförordnad VD

Dela

Karin Karlström blir från och med den 8 november tillförordnad VD för Polhem Infra.

Närmast kommer Karin från en roll som senior rådgivare och styrelseledamot. Hon har verkat som styrelseledamot i Polhem Infra sedan februari 2021. Karin har gedigen bakgrund från teknologi- och telekomsektorn med lång erfarenhet från att leda team samt genomföra bolagsinvesteringar och företagstransaktioner. Hon har god kunskap om bolaget och kommer att leda bolaget till dess att ny VD är på plats. Mikael Lundin, vd sedan augusti 2019 lämnar samtidigt vd-rollen för Polhem Infra.

Johan Skoglund, ordförande Polhem Infra:

”Vi har starkt förtroende för Karin som tillförordnad VD, då hon har mycket god kunskap om Polhem Infras verksamhet. Karin har också erfarenhet från branschen, specifikt digital infrastruktur. Detta är en mycket bra lösning till dess att en permanent efterträdare är på plats. Vi riktar ett stort tack till Mikael Lundin för hans värdefulla bidrag med att etablera Polhem Infra som investerare och ägare av hållbar infrastruktur i Norden under hans tid som VD för Polhem Infra.

För eventuella frågor kontakta:

Johan Skoglund, ordförande Polhem Infra johan.skoglund@jm.se

Niklas Ekvall, vd Fjärde AP-fonden och representant för ägarna niklas.ekvall@ap4.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

AP3 Tredje AP-fonden
AP3 Tredje AP-fonden
Box 1176
111 91 Stockholm, SWEDEN

+46 (0)8 555 17 100http://www.ap3.se
Om Polhem Infra
Polhem Infra gör investeringar i samhällsbärande infrastruktur. Bolagets ägande är aktivt, långsiktigt och ska bidra till ett mer hållbart samhälle. Polhem Infra grundades 2019 och ägs av Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. Inriktningen är direktinvesteringar i onoterade svenska bolag inom digital infrastruktur, förnybar elproduktion och energi i privat och offentlig sektor. Inom dessa områden pågår omvälvande och samhällsviktiga förändringar och det finns behov av långsiktigt aktivt svenskt ägande. Polhem Infras vision är ett hållbart samhälle som grundar sig på hållbar, väl fungerande och effektiv infrastruktur. www.polheminfra.se

 

Om AP-fonderna
AP-fonderna förvaltar buffertkapitalet i det allmänna pensionssystemet på uppdrag av Sveriges Riksdag och svenska folket till förmån för dagens och morgondagens pensionärer. AP-fonderna (AP1 – AP4) har samma uppdrag, men skilda förvaltningsstrategier och styrs av lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Den 30 juni 2021 uppgick totala fondkapitalet till ca 1 810 miljarder kronor. AP-fonderna balanserar in- och utbetalningar till pensionssystemet och har sedan starten betalat in netto 220 miljarder kronor till pensionssystemet. Tillgångarna utgör ca 16 procent av tillgångssidan i pensionssystemet. Polhem Infra ägs av tre AP-fonder www.ap1.se  www.ap3.se  www.ap4.se

Följ AP3 Tredje AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AP3 Tredje AP-fonden

Med anledning av inslag i Sveriges radio P1 idag den 18/11 202118.11.2021 15:22:32 CET | Pressmeddelande

Det riktas anklagelser mot AP3 rörande att fonden bryter mot AP-fondslagen och FNs konvention som rör icke-spridningsavtalet, NPT (Non-Proliferation Treaty). AP3 ser mycket allvarligt på detta och tillbakavisar anklagelserna. AP3 har inga investeringar i bolag som AP-fondernas etikråd har kommit fram till bryter mot FNs konvention rörande icke-spridningsavtalet. Enligt den nya lagens förarbete bör AP-fonderna samverka genom att ta fram gemensamma riktlinjer för vilka tillgångar som inte bör placeras i. Första-Fjärde AP-fonden har gemensamt givit Etikrådet i uppgift att bedöma vilka bolag som bryter mot FNs konventioner där det föreligger tydliga förbud som Sveriges riksdag har undertecknat och rekommenderat AP-fonderna att utesluta dessa bolag. AP3 liksom de andra fonderna har alltid följt Etikrådets rekommendationer sedan Etikrådet inrättades 2006. Det kan också vara värt att notera att det finns en FN-konvention som tydligt förbjuder kärnvapen som Riksdagen har valt att inte undertec

Three Tree invests for $500 million in Texas timberlands2.9.2021 13:33:22 CEST | Press release

The Third Swedish National Pension Fund (AP3) invests $500 million through Three Tree Holding LLC (Three Tree) in eastern Texas timberland. In total approximately 300 000 acers of timberland have been acquired from TexMark Timber Treasury Inc. (“Triple T”), a joint venture managed by Catchmark Timber Trust (NYSE:CTT). ”This investment is part of AP3s strategy to build a sustainable and robust portfolio – a portfolio that can deliver good returns also under negative climate scenarios. We see great potential in our strategic collaboration with Hancock Natural Resource Group (HNRG) – it will enable us to contribute more to the long-term supply of sustainable forestry products.”, says AP3s Head of ILS & Timberland Investments, Dan Bergman.

Three Tree köper skog för 500 miljoner USD i Texas2.9.2021 13:31:34 CEST | Pressmeddelande

Tredje AP-fonden (AP3) har genom Three Tree Holding LLC (Three Tree) köpt skogstillgångar i östra Texas till ett värde om 500 miljoner USD. Cirka 300 000 acers har förvärvats från TexMark Timber Treasury L.P. (“Triple T”), ett dotterbolag till CatchMark Timber Trust (NYSE:CTT). ”Den här investeringen är en del i AP3s strategi för att bygga en hållbar och robust portfölj – en portfölj som kan avkasta väl även under en negativ klimatutveckling. Vi ser en stor potential i vårt strategiska samarbete med Hancock Natural Resource Group (HNRG) – genom det kommer vi bidra mer till den långsiktiga försörjningen av hållbar skogsråvara.”, säger AP3s Chef ILS & Skogsinvesteringar, Dan Bergman.

AP3 presenterar starkt halvårsresultat27.8.2021 08:07:40 CEST | Pressmeddelande

AP3s resultat första halvåret 2021 uppgick till 48 133 (-3 090) miljoner kronor. AP3s totalavkastning uppgick till 11,4 (-0,8) procent efter kostnader. Fondens förvaltningskostnadsandel i helårstakt uppgick till 0,09 (0,09) procent, varav rörelsekostnader 0,05 (0,06) procent. AP3s fondkapital uppgick till 466 887 (422 974 per 31/12 2020) miljoner kronor, vilket var en ökning med 43 913 miljoner kronor. Från fondkapitalet har 4 220 (4 200) miljoner kronor betalats till Pensionsmyndigheten för att täcka skillnaden mellan inbetalda pensionsavgifter och utbetalda pensioner samt kostnader för inkomstpensionssystemet under första halvåret 2021. Fonden har avkastat 11,2 procent i genomsnitt per år den senaste femårsperioden och 9,7 procent under den senaste 10-årsperioden. Under första halvåret var avkastningen på AP3s portfölj 2,7 procentenheter högre än utvärderingsportföljen LSP. - Det var främst aktieportföljen och alternativa tillgångar som bidrog till vårt starka resultat. Fondkapitalet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum