Fackförbundet ST

Polisens nya avtal löser inte polisens problem

Dela

Om svensk polis ska kunna klara av att växa och möta de krav på förstärkt förmåga som samhället ställer, är det fel väg att gå att enbart hoppas på att det är poliser som ska göra jobbet. Medan myndigheten satsar på löneökningar för utbildade poliser och kraven för att bli polis sänks, flyr den civilanställda personalen samtidigt som platserna på polisutbildningarna runt om i landet står tomma. Fackförbundet ST menar att allt detta sammantaget ger bilden av en myndighet som går åt helt fel håll.

 - Alla anställda måste ges bra förutsättningar ifall polisen ska kunna bryta gängvåldsspiralen, råda bot på passkaoset, och höja uppklarningsprocenten. Då behövs i stor utsträckning satsningar även på den civila personalen, som i många fall utför samma arbete som utbildade poliser. Men med det nya avtalet mellan arbetsgivaren och facken bäddar myndigheten för att de civilanställda kommer söka sig nya jobb i ännu större utsträckning än man gör idag, säger Pär Renberg, ordförande för ST inom Polisen.

I det nya avtalet som Polismyndigheten lagt fram erbjuds utbildade poliser bland annat dubblerad OB-ersättning och höjda ingångslöner, allt för att underlätta nyrekrytering och förhindra att poliser söker sig till andra yrken. Men den personalflykt som framskymtat i media den senaste tiden rör inte främst utbildade poliser utan framförallt civilanställd personal. Utvecklingen har gått så långt att nyexaminerade poliser sätts att hantera passansökningar, medan man infört anställningsstopp för civilanställda. Så kommer inte polisens tillkortakommanden att åtgärdas.  I många funktioner inom polisen är inte polisutbildning nödvändig, samtidigt som många andra funktioner kräver andra kompetenser än utbildade poliser, te x kriminologer, it-tekniker med flera.

 - Med en personalpolitik där man enbart fokuserar på den del av personalen som är utbildade poliser skjuter Polismyndighetens ledning bredvid målet att antalet poliser ska öka. Rikspolischef Anders Thornberg måste inse att alla personalkategorier behövs i det här läget, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST       

Det politiska målet för Polisen är att 2025 ska det finnas 38 000 anställda, varav drygt 26 000 ska vara utbildade poliser. Antalet civilanställda ska vara ungefär lika många som idag, men samtidigt är personalomsättningen 9 % årligen för den civila delen, jämfört med drygt 3 % för utbildade poliser. Det innebär att för att klara målet måste polismyndigheten bli en mer attraktiv arbetsplats även för de som inte är polisutbildade. Fackförbundet ST kräver därför att de som utför samma uppgifter inom polisen ska få del av samma satsningar.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

Fackliga rättigheter för lokalanställd ambassadpersonal16.5.2022 10:53:10 CEST | Pressmeddelande

Fackförbundet ST och Regeringskansliet har träffat en överenskommelse som ger lokalanställd ambassadpersonal möjlighet att arbeta fackligt. Det ger också förtroendevalda lokalanställda möjlighet att företräda personal på andra ambassader. ST har länge drivit arbetet för att lokalt anställda på svenska ambassader ska få fackliga rättigheter, och ser överenskommelsen som en stor framgång.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum