Business Region Göteborg AB

Politisk enighet om framtidens näringsliv i Göteborg

Dela

Den politiska enigheten är stor – näringslivet ska få fullt stöd från staden och Göteborgsregionen ska bli en av världens mest nytänkande. På torsdagskvällen godkände kommunfullmäktige Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.

Bild: Bengt Kjellin / Business Region Göteborg
Bild: Bengt Kjellin / Business Region Göteborg

”Göteborg är en internationell förebild för förmågan att samarbeta – i en miljö där människor utvecklas och trivs. Näringslivet har fullt stöd från staden och kan känna stolthet över att verka i en av världens mest nytänkande storstadsregioner.”

Så lyder målbilden för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.

– Med det nya programmet stärker staden det strategiska greppet om näringslivspolitiken. Genom samverkan och långsiktiga satsningar ska det skapas många fler jobb. Detta är mycket positivt. Att klara innovations- och konkurrenskraften handlar mycket om ett hela tiden blicka framåt. Det är utmärkt att det nu finns en bred samsyn om grunderna i det näringslivsfrämjande arbetet. Då blir det enklare att snabbt gå vidare med de konkreta och skarpa åtgärder som nu måste till. Företagen i Göteborg går redan mycket bra. Med rätt support från stadens sida kan ett starkt näringsliv bli ännu starkare, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S).

– Göteborgs företagsklimat måste förbättras. Ihop med positivare attityder från kommunen kan det här programmet bli ett viktigt steg åt rätt håll på den resan. Små och medelstora företag måste ges goda möjligheter att delta då staden gör inköp och upphandlingar. Detta är ett angeläget perspektiv som vi fått med i det näringslivsstrategiska programmet, säger Jonas Ransgård (M), oppositionsråd.

Sex strategiska områden

Kommunfullmäktige gav 2016 Business Region Göteborg och kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett näringslivsstrategiskt program som tydliggör stadens långsiktiga samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande.

Utifrån de utmaningar som Göteborg och regionen står inför har sex strategiska områden identifierats: 1) kompetensförsörjning, 2) attraktionskraft, 3) infrastruktur och tillgänglighet, 4) markberedskap och fysisk planering, 5) företagsklimat och 6) innovationskraft.

Ska Göteborgs Stad lyckas uppnå målbild och mål i det näringslivsstrategiska programmet måste ett strategiskt arbete drivas inom samtliga dessa områden. 

– Nu har vi för första gången ett genomgripande näringslivsstrategiskt program för hur staden ska skapa förutsättningar för företagande. Göteborgsregionen är en av de regioner som växer snabbast i hela Europa, vi befinner oss mitt i ett utvecklingssprång som drivs av stora investeringar i forskning och utveckling och här finns planer på investeringar i infrastruktur och annat byggande för tusen miljarder kronor de kommande tjugo åren. Kan staden och näringslivet rigga allting för den här utvecklingen kan vi hämta hem värdet på ett helt annat sätt och få en hävstångseffekt, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Ett 80-tal workshops och möten med företag och organisationer från näringsliv, akademi, science parks och staden under fjolåret samt en gedigen analys av Göteborg och Göteborgsregionens utmaningar ligger till grund för det näringslivsstrategiska programmet.

– Det skapar en stor förväntan att vara ute och föra dialog som vi har gjort och innebär en uppmaning till oss att verkligen kroka arm och skapa verkstad tillsammans i staden, säger Patrik Andersson.

120 000 nya jobb till 2035

Det övergripande målet för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program är att skapa förutsättningar för minst 120 000 nya jobb fram till 2035. För att klara detta har tre underliggande mål formulerats: Göteborg ska bli en av de bästa regionerna i Europa på att tillvarata kompetens och attrahera talang, Göteborgsregionen ska bli en av de storstadsregioner som erbjuder bäst förutsättningar för hög och hållbar tillväxt och Göteborgsregionen ska ha bland de bästa klimaten för företagande och innovation. 

Nyckelord

Kontakter

Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg, 031-367 61 20, patrik.andersson@businessregion.se

Bengt Kjellin, presschef Business Region Göteborg, 0707-61 56 06, bengt.kjellin@businessregion.se

Bilder

Bild: Bengt Kjellin / Business Region Göteborg
Bild: Bengt Kjellin / Business Region Göteborg
Ladda ned bild

Om

Business Region Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Östra Hamngatan 5
404 23 Göteborg

+46 (0)31-367 61 00https://www.businessregiongoteborg.se/sv/

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Följ Business Region Göteborg AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Business Region Göteborg AB

Pressinbjudan: Hur står sig Göteborgsregionens företag inom AR/VR?15.2.2019 10:47:25 CETPressmeddelande

Business Region Göteborg har tillsammans med Visual Arena har gjort en kartläggning av företagen som arbetar inom augmented reality och virtual reality i Göteborgsregionen. Rapportstudien visar att vi har ett kluster av över 100 företag som är verksamma inom AR/VR och drivande industrier är Life Science, Automotive & Engineering. I studien beskrivs ekosystemet och de senaste trenderna inom detta område.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum