Värmdö Kommun

Positiv början med osäker prognos

Dela

Värmdö kommuns prognostiserade resultat för 2020 uppgår till 58,1 mnkr. Det är bättre än förväntat, men det prognostiserade resultatet är osäkert och helt och hållet beroende på effekterna av pågående pandemi.

Verksamhetens första månader 2020 har till stor del präglats av den pågående pandemin. Samtliga delar i kommunen har påverkats på något sätt av Coronavirusets spridning. I vissa fall har situationen lett till ökade kostnader och/eller minskade intäkter, i många fall har situationen även bidragit till hög utvecklingshastighet vilket i förlängningen förväntas komma medborgare och näringsliv till godo.

Flera av kommunens verksamheter inom vård- och omsorg har haft boende med Covidsmitta men långt ifrån alla, vilket ett tidigt besöksstopp och noggrann följsamhet till rutiner för minskad smittspridning har bidragit till. Den sociala distanseringen och besöksförbuden har ökat risken för isolering, för att möjliggöra för boende och anhöriga att ses under trygga förhållanden har besöksutrymmen med plexiglas monterats på flera platser.

Även tillsynsverksamheten inom samhällsbyggnad har påverkats av nya regler från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd vilket har lett till ökat antal tillsyner inom vissa delar och minskad tillsyn inom andra delar.

- Flera förändrade arbetssätt och dagliga prioriteringar har vuxit fram med de begränsningar som besöksförbud och distansering medfört. Förvaltningens kreativitet och förmåga till förändring ger mig tillförsikt inför framtiden, säger Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö.

Värmdö kommun är en tillväxtkommun. Det ställer höga krav på förvaltningen som möjliggörare. Under våren har fem nya detaljplaner arbetats fram och beslutats.  Det har fattats beslut om en ny återvinningscentral på Ekobacken och om att investera i en ny pendelbåtsbrygga. Markanvisningstävlingen för nytt särskilt boende för äldre har avslutats och snart kan spaden sättas i marken i syfte att skapa ytterligare möjligheter för äldre i Värmdö.

Att vara tillväxtkommun i en skärgårdsmiljö ställer höga krav på hållbarhet. Under våren har resultatet från aktuell hållbarhets miljöranking visat att förvaltningen är på rätt väg. Värmdö kommun klättrade från plats 124 till plats 66 av Sveriges 290 kommuner.

Samarbeten och digitala mötesplatser

Inom utbildningsområdet har det digitala arbetet fått fart under perioden. Både genom införande av distansutbildning på gymnasie- och vuxenutbildningarna och genom påbörjan av ett långtgående utvecklingsarbete i syfte att frigöra pedagogtid från administration. Under våren lanserades en ny digital ansökan om skolskjuts för att underlätta för vårdnadshavare i kontakten med Värmdö kommun. I samarbete med regionen har en språkförskola startats och det har genomförts ett arbete för att starta nya kommungemensamma undervisningsgrupper på Brunns skola hösten 2020.

Nya former för att nå unga medborgare har utvecklats - digitala mötesplatser, musikundervisning på distans och utomhuskurser i keramik är några exempel. Gustavsbergs konsthall, som tidigt ställde om sin verksamhet till att producera skyddsmaterial för vården, invigde trots det den nya utställningen Masters of Craft som planerat den 6 juni.

Blickar framåt

Under resten av året kommer förvaltningen att fortsätta utvecklingsarbetet framåt med syfte att Värmdös medborgare och näringsliv ska få bästa möjliga service för varje skattekrona.

- Nu blickar vi framåt, både mot resterande kvartal 2020 och mot 2021 och det budgetarbete som är i full gång. Vi har stora utmaningar men än mer möjligheter, säger Cecilia Lejon.

Läs mer om gällande budgetunderlag samt mer information om Värmdö kommuns ekonomiska arbete här

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Värmdö Kommun
Värmdö Kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg

Servicecenter: 08 - 570 470 00http://www.varmdo.se

Värmdö kommun - skärgårdens mötesplats

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 44 000 invånare och över 10 000 öar. Inom bara 30 minuter finns Stockholm med alla sina möjligheter. I Gustavsberg finns en lång tradition inom kultur, design och form. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

 

 

Följ Värmdö Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Värmdö Kommun

Stockholm Craft Week, 1–4 oktober 20202.9.2020 10:00:00 CESTPressmeddelande

I veckan släpptes programmet till den andra upplagan av Stockholm Craft Week, en satsning på svenskt samtida konsthantverk. Stockholm Craft Weeks syfte är att synliggöra det internationellt sett högkvalitativa svenska konsthantverket och nå en ny publik. Programmet innehåller bland annat konstnärsamtal och öppna ateljéer och äger rum på Värmdö, Gustavsbergs hamn samt i centrala Stockholm den 1–4 oktober 2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum