Norrköpings kommun

Positiv utveckling för elever i årskurs 9 i Norrköpings kommunala grundskolor

Dela

Nu är betygen satta för eleverna i årskurs 9 i Norrköpings kommunala grundskolor. Den första preliminära sammanställningen visar en fortsatt positiv utveckling för de tre resultatmåtten – meritvärde, gymnasiebehörighet och andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

– Det känns fantastiskt att den positiva trenden håller i sig. Höjda resultat är inget som kommer av sig själv utan det är något vi skapar tillsammans. Den ökade måluppfyllelsen är resultatet av ett målmedvetet arbete av engagerade och kompetenta lärare och medarbetare i hela grundskolan tillsammans med kunskapstörst och hårt arbete av eleverna, säger Hans Grimsell, verksamhetschef grundskola.

Meritvärdet har gått upp från 226 poäng vårterminen 2020 till 227 poäng vårterminen 2021. Flickornas resultat ligger i nivå med föregående år medan pojkarnas har ökat. Därmed fortsätter skillnaden mellan könen att minska. Vidare kan man också i år se att det genomsnittliga meritvärdet har ökat för majoriteten av grundskolorna, och att skillnaderna mellan skolorna minskat.

–  Det visar att utvecklingen på Norrköpings kommunala skolor går åt rätt håll. Att arbeta för att öka likvärdigheten är ett arbete som varje enskild skola lägger mycket fokus på i sitt systematiska kvalitetsarbete. Jag är stolt över det arbete som bedrivs på skolorna. Det är varje rektors prioriteringar som har varit viktiga och varje enskild lärare som har gjort skillnad med sin undervisning. Det har varit ett annorlunda år med pandemin och målet har varit att upprätthålla god verksamhet trots den pågående krisen, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör.

Gymnasiebehörigheten har ökat med 2 procentenheter och ligger i år på 84 %. Framför allt är det en ökning för pojkar, men även flickornas gymnasiebehörighet ökar. Behörigheten har ökat på drygt hälften av grundskolorna och skillnaderna mellan skolorna fortsätter att minska. 75 % av eleverna i årskurs 9 uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen. Motsvarande resultat för den årskull av elever som lämnade grundskolan 2020 var 72 %. Även här är det främst pojkarna som förbättrat sina resultat.

– Att fler blir behöriga till gymnasieskolan gör mig mycket glad. Konkurrensen är tuff på arbetsmarknaden idag och gymnasiekompetens är viktigt och kan ge ökade chanser till jobb. Lärare och rektorer har arbetat särskilt hårt under det här året. Det arbete som lärare och rektorer bedriver gör skillnad, och det gäller att hålla i arbetet och fortsätta hålla blicken på målet, säger Kikki Liljeblad (S), utbildningsnämndens ordförande.


Slutbetyg åk 9 Norrköpings kommunala skolor – utveckling över tid

Resultatmått

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Meritvärde

203

204

213

218

226

227

Gymnasiebehörighet (yrkesprogram)

77 %

74 %

78 %

77 %

82%

84%

Uppnått kunskapskraven i alla ämnen

65 %

63 %

68 %

69 %

72%

75%

 

Kontakt:

Hans Grimsell
Titel: verksamhetschef
Telefon: 011-15 12 61

Sofie Lindén
Titel: utbildningsdirektör
Telefon: 072-581 28 00

Kikki Liljeblad (S)
Titel: utbildningsnämndens ordförande
Telefon: 070-628 59 28

_____________________________________________________

Avsändare: Helena Jalkner, presskommunikatör
Telefon: 072-597 09 00

Bilder

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Sammanfattning av Norrköpings kommuns arbete i samband med covid-19 vecka 2311.6.2021 16:12:53 CEST | Pressmeddelande

Norrköpings kommun arbetar med fortsatt beredskap för att förhindra och hantera eventuell smittspridning samt andra konsekvenser av coronapandemin. Här följer en sammanfattning av kommunens arbete under vecka 23. Läget är allvarligt och kommunen vill uppmana alla att handla ensamma, hålla avstånd, följa restriktioner och rekommendationer samt stanna hemma vid minsta symtom.

God rättssäkerhet på ekonomiskt bistånd i Norrköping11.6.2021 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Ekonomiskt bistånd på arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret (AVK) i Norrköpings kommun har säkerställt att handläggningen är rättssäker. Det bedömer Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som har granskat hur verksamheten arbetar med barnrättsperspektiv, delaktighet, tillgänglighet och bemötande. Parallellt visar kontorets egen kvalitetsrapport också på många styrkor i verksamheten, men även ett par förbättringsområden som man inlett ett fokuserat arbete med.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum