Norrköpings kommun

Positiv utveckling för elever i årskurs 9 i Norrköpings kommunala grundskolor

Dela

Nu är betygen satta för eleverna i årskurs 9 i Norrköpings kommunala grundskolor. Den första preliminära sammanställningen visar en fortsatt positiv utveckling för de tre resultatmåtten – meritvärde, gymnasiebehörighet och andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

– Det känns fantastiskt att den positiva trenden håller i sig. Höjda resultat är inget som kommer av sig själv utan det är något vi skapar tillsammans. Den ökade måluppfyllelsen är resultatet av ett målmedvetet arbete av engagerade och kompetenta lärare och medarbetare i hela grundskolan tillsammans med kunskapstörst och hårt arbete av eleverna, säger Hans Grimsell, verksamhetschef grundskola.

Meritvärdet har gått upp från 226 poäng vårterminen 2020 till 227 poäng vårterminen 2021. Flickornas resultat ligger i nivå med föregående år medan pojkarnas har ökat. Därmed fortsätter skillnaden mellan könen att minska. Vidare kan man också i år se att det genomsnittliga meritvärdet har ökat för majoriteten av grundskolorna, och att skillnaderna mellan skolorna minskat.

–  Det visar att utvecklingen på Norrköpings kommunala skolor går åt rätt håll. Att arbeta för att öka likvärdigheten är ett arbete som varje enskild skola lägger mycket fokus på i sitt systematiska kvalitetsarbete. Jag är stolt över det arbete som bedrivs på skolorna. Det är varje rektors prioriteringar som har varit viktiga och varje enskild lärare som har gjort skillnad med sin undervisning. Det har varit ett annorlunda år med pandemin och målet har varit att upprätthålla god verksamhet trots den pågående krisen, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör.

Gymnasiebehörigheten har ökat med 2 procentenheter och ligger i år på 84 %. Framför allt är det en ökning för pojkar, men även flickornas gymnasiebehörighet ökar. Behörigheten har ökat på drygt hälften av grundskolorna och skillnaderna mellan skolorna fortsätter att minska. 75 % av eleverna i årskurs 9 uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen. Motsvarande resultat för den årskull av elever som lämnade grundskolan 2020 var 72 %. Även här är det främst pojkarna som förbättrat sina resultat.

– Att fler blir behöriga till gymnasieskolan gör mig mycket glad. Konkurrensen är tuff på arbetsmarknaden idag och gymnasiekompetens är viktigt och kan ge ökade chanser till jobb. Lärare och rektorer har arbetat särskilt hårt under det här året. Det arbete som lärare och rektorer bedriver gör skillnad, och det gäller att hålla i arbetet och fortsätta hålla blicken på målet, säger Kikki Liljeblad (S), utbildningsnämndens ordförande.


Slutbetyg åk 9 Norrköpings kommunala skolor – utveckling över tid

Resultatmått

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Meritvärde

203

204

213

218

226

227

Gymnasiebehörighet (yrkesprogram)

77 %

74 %

78 %

77 %

82%

84%

Uppnått kunskapskraven i alla ämnen

65 %

63 %

68 %

69 %

72%

75%

 

Kontakt:

Hans Grimsell
Titel: verksamhetschef
Telefon: 011-15 12 61

Sofie Lindén
Titel: utbildningsdirektör
Telefon: 072-581 28 00

Kikki Liljeblad (S)
Titel: utbildningsnämndens ordförande
Telefon: 070-628 59 28

_____________________________________________________

Avsändare: Helena Jalkner, presskommunikatör
Telefon: 072-597 09 00

Bilder

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Pressinbjudan: Anna Sjödahl – All denna jävla lycka16.9.2021 15:17:36 CEST | Pressinbjudan

Norrköpings Konstmuseum presenterar för första gången en omfattande retrospektiv med konstnären Anna Sjödahl. All denna jävla lycka samlar över fyrtio år av Anna Sjödahls rika konstnärskap genom ett stort och varierat urval av hennes måleri, teckning och skulptur. Politiskt laddade verk som Vår i Hallonbergen möter i utställningen mindre kända sidor som landskapsmåleriet från Ukna-dalen, reflektioner över gränsdragningen mellan konst/vetenskap och djupdykningen i hennes egen släkts kvinnoöden.

Ny uppsökande verksamhet riktat till unga i utsatta områden15.9.2021 13:30:00 CEST | Pressmeddelande

Nu har socialkontoret i Norrköpings kommun, på uppdrag av socialnämnden, påbörjat sin uppsökande verksamhet som riktar sig till ungdomar i utsatta områden. Målgruppen är barn och ungdomar som är i riskzonen för att utveckla, eller som redan har utvecklat, ett normbrytande beteende. Det uppsökande teamet ska aktivt söka upp barn och unga i de socialt utsatta områdena och prata med dem på deras villkor och utifrån barnets bästa. Allt i nära samverkan med bland annat polis, skolor och föreningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum