Uppsala kommun

Positiv utveckling i Gottsunda och Valsätra

Dela

De senaste åren har kommunen genomfört en mängd insatser för att främja trygghet och en hållbar utveckling i Gottsunda och Valsätra. När Handlingsplan för Gottsunda och Valsätra 2018–2020 summeras går det att konstatera att det har skett positiva förflyttningar inom samtliga fokusområden i handlingsplanen.

Den positiva utveckling som slutrapporten visar innebär förbättrade livsvillkor för Gottsunda- och Valsätraborna.
Den positiva utveckling som slutrapporten visar innebär förbättrade livsvillkor för Gottsunda- och Valsätraborna.

– Det är otroligt glädjande att vi ser så många positiva framsteg i Gottsunda och Valsätra, att våra insatser har gett resultat, både vad gäller trygghet och människors möjlighet till eget arbete. Men vi är långt ifrån klara, Uppsala ska inte ha någon särskilt utsatt stadsdel. Nu fortsätter vi arbetet framåt, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

På kommunstyrelsens sammanträde 16 juni presenteras slutrapport för Handlingsplan Gottsunda och Valsätra 2018–2020 och väntas, i samband med kommunfullmäktige den 13 september, läggas till handlingarna.

Slutrapporten berättar att en positiv utveckling har skett inom ett brett fält av områden som ger förutsättningar för förbättrade livsvillkor för Gottsunda- och Valsätraborna. Dessa insatser har till stora delar gått in i kommunens ordinarie verksamhet, något som är avgörande för det långsiktiga arbetet.

Ett av de största avtrycken från handlingsplanen är etableringen av Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda, som lett till kortare vägar till arbete, företagande och studier. Centret har också blivit en nod för samverkan och aktivitet i området.

De tidiga insatserna till barn, unga och deras familjer samt det utökade utbudet av aktiviteter förväntas också leda till goda effekter på sikt. Socialarbetare i skolan, den nya fritidsklubben Treklangen och aktivitetsparken Mötesplats Gottsunda är några exempel.

Ett tredje övergripande resultat av handlingsplanen som återkommande lyfts fram är den täta samverkan som har byggts upp i området, där insatser sker i en helhet, mellan kommunala förvaltningar, bolag och andra aktörer.

Men arbetet med handlingsplanen för 2018–2020 är bara början på det långsiktiga utvecklingsarbetet i Gottsunda. Nästa vecka förväntas också en ny handlingsplan för Gottsundaområdet tas av kommunstyrelsen. En handlingsplan som blickar ända fram till 2030.

– Vi måste arbeta långsiktigt. Om trygghetsarbetet ska ge hållbara resultat behöver hela samhället hjälpas åt. Vi vill ha med oss alla viktiga samhällsaktörer i Uppsala i det här arbetet, säger Erik Pelling (S).

Målen i den nya handlingsplanen är tydliga. Gottsunda ska inte finnas med på Polisens lista över särskilt utsatta områden, senast 2025. 2030 är Gottsunda hjärtat i södra Uppsala, en plats där människor vill och kan bo kvar, likväl som lockar till inflytt av nya invånare och nya företagsetableringar.

Den nya handlingsplanens temaområden är: trygghet, barn och ungas uppväxtvillkor, jobb och företagande samt delaktighet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Den positiva utveckling som slutrapporten visar innebär förbättrade livsvillkor för Gottsunda- och Valsätraborna.
Den positiva utveckling som slutrapporten visar innebär förbättrade livsvillkor för Gottsunda- och Valsätraborna.
Ladda ned bild

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor omkring 234 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum