Jönköpings kommun

Positiva resultat för Jönköpings kommuns skolor trots corona

Dela

Nu är årets statistik klar gällande elever som slutat grundskolan och gymnasieskolan. Det är positiva siffror som Jönköpings kommun kan visa upp. Studieresultaten visar en ökning av meritvärdet hos eleverna som slutat grundskolan, att andelen elever med behörigheten till gymnasiet ökar liksom andelen elever som tagit examen från gymnasieskolornas yrkesprogram.

Årets sammanställning visar ett meritvärde på 231 poäng hos de elever som i år slutade årskurs 9, vilket är en ökning med i snitt 4 poäng jämfört med föregående årskull. Statistiken visar en ökning av elevernas genomsnittliga meritvärde för eleverna i årskurs 9 på sju av de nio kommunala högstadieskolorna. Ökningen gäller för både pojkar och flickor. Andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen är 78 procent och ligger kvar på samma nivå som föregående år.

- Mycket glädjande resultat säger Anna Carlsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Behörighet till gymnasiet
Av de elever som i år slutade grundskolan på någon av Jönköpings kommunala skolor nådde 88 procent behörighet till yrkesprogram enligt preliminära siffror. Detta är 2 procentenheter mer än föregående år. Andelen har ökat både för pojkar och flickor. På 5 av 9 skolor kan vi totalt sett se en ökad andel behöriga till yrkesprogram.

Spridningen i resultaten för årskurs 9 har i år minskat mellan skolorna gällande andelen elever som når behörighet och för det genomsnittliga meritvärdet. Medan det är en större skillnad mellan skolorna gällande andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen.

- Jag har varit orolig för hur det går för våra elever under detta år som varit så präglat av pandemin. Resultaten visar nu att trots alla påfrestningar så har våra elever klarat sig riktigt bra, fantastiskt bra jobbat av alla ute på våra skolor, säger Anna Carlsson.

Statistik för avgångselever gymnasiet
Andelen elever som i år tog gymnasieexamen vid de kommunala gymnasieskolorna är 90 procent enligt preliminära siffror, vilket är samma andel som förra årets preliminära siffror. Andelen pojkar med examen ökade något medan andelen flickor minskade något. Andel elever med examen på yrkesprogram har ökat jämfört med förra året. Sammantaget är andelen elever som tar examen högre på de högskoleförberedande programmen. 92 % av eleverna på högskoleförberedande program tog i år sin examen och 88 % av eleverna på yrkesprogrammen.

- Det är extra glädjande att gymnasieleverna, som delvis haft sin utbildning med hjälp av fjärr- och distansundervisning, har klarat gymnasieexamen med samma positiva resultat som föregående år. Stark insats av elever och vår personal på våra fyra gymnasieskolor säger Carina Sjögren, ordförande i utbildning- och arbetsmarknadsnämnden

Kontakt

Anna Carlsson (S)
Ordförande barn- och utbildningsnämnden
Tel. 073-816 96 42

Pär Nilsson
Biträdande verksamhetschef grundskola
Tel. 036-10 25 15

Carina Sjögren(S)
Ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Tel. 070-897 96 89

Marie Wettermark
Verksamhetschef gymnasieskola
Tel. 036-10 67 71

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

036-105000https://www.jonkoping.se/

I Jönköpings kommun arbetar omkring 12 000 medarbetare för att ge våra 142 600 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på kommunens webbplats.

Följ Jönköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jönköpings kommun

Så fortsätter Jönköpings kommun arbetet kring föroreningarna på Mariebo13.10.2021 14:18:32 CEST | Pressmeddelande

Jönköpings kommun är en av flera myndigheter som arbetar med projektet kring föroreningarna i stadsdelen Mariebo. Kommunen har haft flera möten med de boende i olika former och det finns en gemensam kommunikationsgrupp där tjänstepersoner från kommunen, SGU och Länsstyrelsen ingår. De boende i området får regelbunden information utskickad och många informationsmöten har hållits där de boendes synpunkter i projektet tas tillvara.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum