Järfälla Kommun

Positiva skolresultat i PISA märks i Järfälla

Dela

Svenska elevers kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap har förbättrats, enligt den PISA-undersökning som presenterades idag. Järfälla kommun arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för elever att nå goda resultat genom flertalet insatser.

I läsförståelse höjer sig svenska elevers resultat med 17 poäng till nuvarande 500 poäng. Det är de lågpresterande eleverna som står för den största resultatförbättringen. I matematik har både lågpresterande och högpresterande elever blivit bättre.

Järfälla deltar aktivt i Skolverkets satsningar matematiklyftet och läslyftet för att utveckla undervisningen samt höja elevers läsförståelser och kunskaper i matematik. Kommunen har ökat anslagen till förskolor och grundskolor med störst behov. Detta för att skapa förutsättningar och stärka resultaten hos alla elever, oavsett social bakgrund.

– Det är en glädjens dag för svensk skola. Elever, lärare och rektorer kan känna sig stolta. Även i Järfälla har vi sett att utvecklingen går åt rätt håll med förbättrade betyg och fler som blir behöriga till gymnasiet. Samtidigt visar PISA hur viktigt det är att vi fortsätter utveckla skolan och förbättrar likvärdigheten. I Järfälla satsar vi resurser där behoven är som störst. Vi ska ha en skola där alla elever når sin fulla potential, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Eva Ullberg (S).

PISA-undersökningen visar även en förbättring i resultatet bland högpresterande elever i ämnet naturvetenskap. NTA-satsningen i Järfälla ger goda förutsättningar att skapa ett intresse samt bidra till bättre kunskaper i naturvetenskapliga ämnen bland elever i kommunen. Tillsammans med matematiklyftet och läslyftet utgör dessutom NTA-satsningen ett bra stöd för de kollegiala samtalen.

– Jag har noterat stigande meritvärden bland våra elever i Järfälla under de senaste åren och det känns glädjande att se samma positiva utveckling i PISA-undersökningen. Att skolan vilar på en vetenskaplig grund är viktigt för att utveckla undervisningen och för att höja resultaten i skolan. Som ett led i detta samarbetar Järfälla kommun med Södertörns högskola inom Centrum för professionsutveckling, säger Barn- och ungdomsdirektör Minna Avrin.

Mer information

Minna Avrin, barn- och ungdomsdirektör, minna.avrin@jarfalla.se, 08-580 290 65

Eva Ullberg, kommunalråd och ordf. barn- och ungdomsnämnden, eva.ullberg@jarfalla.se, 070-002 35 06

Nyckelord

Bilder

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Pulshöjande aktiviteter ger bättre betyg visar forskning i Järfälla29.11.2018 07:01Pressmeddelande

Kan ett kort och intensivt träningspass före lektion leda till bättre resultat? Ja, absolut! Eleverna i forskningsprojektet ”Rörelse för bättre hälsa och inlärning” har i genomsnitt höjt sina betyg i svenska och engelska och mår dessutom mycket bättre. Fler skolor i Järfälla är nu på väg att testa konceptet och Izabela Seger, lektor och idrottslärare på Björkebyskolan är inbjuden att föreläsa runt om i landet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum