Lantbrukarnas Riksförbund

Positivt besked: Vattendirektivets åtgärdsprogram överprövas

Dela

Dagarna före jul kommer regeringen med ett positivt besked. De har beslutat att överpröva Vattenmyndigheternas åtgärdsförslag i EUs vattendirektiv, precis som ett 40-tal kommuner har önskat. ”Ett bra beslut”, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Palle Borgström tycker att det är bra att regeringen vill göra en överprövning. "Men det behövs göras förändringar i vattenförvaltningen."
Palle Borgström tycker att det är bra att regeringen vill göra en överprövning. "Men det behövs göras förändringar i vattenförvaltningen."

Genomförandet av EU:s vattendirektiv är Sveriges största vattenvårdsprojekt någonsin. Åtgärderna landar med stor tyngdpunkt på landsbygden med åtgärder i enskilda avlopp, växtodling, vandringshinder och på sikt flottledåterställning. De samlade kostnaderna är flera tiotals miljarder kronor.

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har, trots revidering, fått kritik bland annat för låg grad av löpande lokala dialoger med lantbrukare och kommuner och för att konsekvensanalys över kostnaderna är otillräckliga. Det har lett till att regeringen nu beslutat att överpröva åtgärdsprogrammen efter att Havs- och vattenmyndigheten och ett fyrtiotal kommuner begärt det.

- LRF välkomnar beslutet. Vi tycker inte att det har gjorts en samhällsekonomisk bedömning av nyttan i åtgärderna i relation till kostnaderna. Alla konsekvenser för enskilda markägare och företag måste övervägas. Den bilden delar vi med Havs- och vattenmyndigheten, ett 40-tal kommuner och nu regeringen, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Vattenfrågor engagerar lokalt

Den tredje och officiellt sista cykeln i EU:s vattendirektiv inleds i år. Liksom i de två tidigare cyklerna finns 25-30 000 svenska sjöar, vattendrag, kuststräckor och grundvatten statusklassade.

Statusklassningen och åtgärdsförslagen påverkar landsbygden på flera sätt. Många av LRF:s regioner och kommungrupper, men även lokalavdelningar och enskilda lantbrukare, har under året läst samrådsunderlaget och tyckt till om beskrivningen av vattnen i hembygden och haft synpunkter på åtgärderna som föreslås.

"Det behövs förändringar i vattenförvaltningen"

Det är inte första gången regeringen överprövar åtgärdsprogrammen.

- LRF tycker att det är anmärkningsvärt att olika myndigheter och kommuner varje gång Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram presenteras känner sig nödgade att begära prövning. Det tyder på att förändringar behövs i vattenförvaltningen, säger Palle Borgström.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Palle Borgström tycker att det är bra att regeringen vill göra en överprövning. "Men det behövs göras förändringar i vattenförvaltningen."
Palle Borgström tycker att det är bra att regeringen vill göra en överprövning. "Men det behövs göras förändringar i vattenförvaltningen."
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Grönt näringslivsindex, kvartal fyra: Oro för vikande efterfrågan på svenskproducerade livsmedel5.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Grönt näringslivsindex är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. Idag presenteras kvartal fyra som visar att den återhämtning vi såg i kvartal tre har stannat av och att totalindexet nu visar på en svag tillbakagång. Oro för fortsatt höga kostnader på viktiga insatsvaror som el, gödsel, drivmedel och foder fortsätter att prägla indexet även detta kvartal. Till det kommer nu också höstens räntehöjningar, som påverkar framtidstron för de kapitalintensiva branscherna inom de gröna näringarna. Sedan kvartal tre har även oron för framtida efterfrågan i konsumentled vuxit sig starkare, vilket är oroande.

LRF säljer dotterbolaget Macklean: ”Hos Vergenta får Macklean ännu bättre möjligheter att växa”30.11.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Efter 11 år inom LRFs sfär säljer LRF helägda konsultbolaget Macklean till konsultbolaget Vergenta. "Macklean har varit ett mycket uppskattat konsultbolag inom LRF-koncernen, och levererar dagligen stort värde till företagen i det gröna näringslivet. Vi tror på Macklean men ser att bolaget kan utvecklas ännu bättre framåt med en industriellt mer lämplig ägare än LRF. Vi är övertygade om att vi med Vergenta som ny huvudägare ger bolaget ännu bättre förutsättningar att kunna växa och fortsätta leverera hög strategisk och affärsmässig nytta till olika delar av det gröna näringslivet", säger LRFs VD och koncernchef Anna Karin Hatt.

LRF om djurvälfärdsutredningen: Viktigt att vår goda djurvälfärd bibehålls och att konkurrenskraften värnas22.11.2022 14:00:37 CET | Pressmeddelande

Direktiven till en djurvälfärdsutredning ska vara klara innan årsskiftet. Det meddelade landsbygdsminister Peter Kullgren under måndagen. LRFs förbundsordförande Palle Borgström är positiv till beskedet. ”Det viktiga i direktiven är att den goda djurvälfärden i Sverige bibehålls samtidigt som vi värnar det svenska lantbrukets konkurrenskraft”, säger Palle Borgström.

Skogsägarrörelsen enade om frivillighet som naturskydd: ”Kan Norge så kan Sverige”  22.11.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

LRF och skogsägarföreningarna har tagit fram en ny arbetsmodell för framtidens naturskydd. Frivillighet och god kommunikation med markägaren ska vara utgångspunkten för myndigheternas arbete. Utgångspunkten är att alla skogsägare i Sverige ska känna sig trygga i att värna och utveckla den biologiska mångfalden utan risken att förlora rätten till sin skog.

LRF positiv till budgetpropositionen – men regeringen missar chansen att utnyttja EUs höjda tak för krisersättning8.11.2022 10:51:15 CET | Pressmeddelande

Förlängning av återbetalning av dieselskatt, fortsatt satsning på Klimatklivet och utbyggnad landsbygdens infrastruktur är några av punkterna som LRF är positiva till i regeringens budgetproposition som presenterades i dag. ”Regeringen och vi är överens i många frågor. Det gläder oss och möjliggör vårt fortsatta arbete för ett hållbart jord- och skogsbruk. Vi saknar dock höjningen av stödtaken som EU-kommissionen har föreslagit”, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum