Lantbrukarnas Riksförbund

Positivt besked: Vattendirektivets åtgärdsprogram överprövas

Dela

Dagarna före jul kommer regeringen med ett positivt besked. De har beslutat att överpröva Vattenmyndigheternas åtgärdsförslag i EUs vattendirektiv, precis som ett 40-tal kommuner har önskat. ”Ett bra beslut”, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Palle Borgström tycker att det är bra att regeringen vill göra en överprövning. "Men det behövs göras förändringar i vattenförvaltningen."
Palle Borgström tycker att det är bra att regeringen vill göra en överprövning. "Men det behövs göras förändringar i vattenförvaltningen."

Genomförandet av EU:s vattendirektiv är Sveriges största vattenvårdsprojekt någonsin. Åtgärderna landar med stor tyngdpunkt på landsbygden med åtgärder i enskilda avlopp, växtodling, vandringshinder och på sikt flottledåterställning. De samlade kostnaderna är flera tiotals miljarder kronor.

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har, trots revidering, fått kritik bland annat för låg grad av löpande lokala dialoger med lantbrukare och kommuner och för att konsekvensanalys över kostnaderna är otillräckliga. Det har lett till att regeringen nu beslutat att överpröva åtgärdsprogrammen efter att Havs- och vattenmyndigheten och ett fyrtiotal kommuner begärt det.

- LRF välkomnar beslutet. Vi tycker inte att det har gjorts en samhällsekonomisk bedömning av nyttan i åtgärderna i relation till kostnaderna. Alla konsekvenser för enskilda markägare och företag måste övervägas. Den bilden delar vi med Havs- och vattenmyndigheten, ett 40-tal kommuner och nu regeringen, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Vattenfrågor engagerar lokalt

Den tredje och officiellt sista cykeln i EU:s vattendirektiv inleds i år. Liksom i de två tidigare cyklerna finns 25-30 000 svenska sjöar, vattendrag, kuststräckor och grundvatten statusklassade.

Statusklassningen och åtgärdsförslagen påverkar landsbygden på flera sätt. Många av LRF:s regioner och kommungrupper, men även lokalavdelningar och enskilda lantbrukare, har under året läst samrådsunderlaget och tyckt till om beskrivningen av vattnen i hembygden och haft synpunkter på åtgärderna som föreslås.

"Det behövs förändringar i vattenförvaltningen"

Det är inte första gången regeringen överprövar åtgärdsprogrammen.

- LRF tycker att det är anmärkningsvärt att olika myndigheter och kommuner varje gång Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram presenteras känner sig nödgade att begära prövning. Det tyder på att förändringar behövs i vattenförvaltningen, säger Palle Borgström.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Palle Borgström tycker att det är bra att regeringen vill göra en överprövning. "Men det behövs göras förändringar i vattenförvaltningen."
Palle Borgström tycker att det är bra att regeringen vill göra en överprövning. "Men det behövs göras förändringar i vattenförvaltningen."
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Skogsägare vinner mot staten - har rätt till ersättning22.12.2021 14:16:33 CET | Pressmeddelande

Idag bekräftade Mark- och miljööverdomstolen att de markägare som hindrats att bruka sin skog på grund av artskyddsregler har rätt till ersättning. "Det är mycket glädjande besked och en stor lättnad. I första hand för de skogsägare som hittills har förhindrats att bruka sin skog och där myndigheterna nekat ersättning. Men även för andra skogsägare kan komma att drabbas av samma sak", säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum