Skogsstyrelsen

Positivt för skogsbruket om drönare kan användas

Dela

Skogsstyrelsen är positiv till den förändring av kameraövervakningslagen som regeringen föreslår. Användning av kameraförsedda drönare möjliggör ett effektivare skogsbruk. Även myndigheter bör undantas från lagen.

Skogsstyrelsen har lämnat sitt remissvar på regeringens förslag till förändring av kameraövervakningslagen. Bakgrunden är att kamera på drönare efter en dom 2016 kräver tillstånd, vilket försvårat för ett stort antal företag att bedriva sin verksamhet.

Förslaget innebär att kameraövervakningslagen inte ska gälla för drönare, utan istället ska personuppgiftslagen tillämpas. Då krävs inte tillstånd för privata företag att använda kamera på drönaren. I väntan på den mer övergripande översynen av kameraövervakningslagen som pågår föreslås lagen dock fortsätta att gälla när myndigheter använder kamerautrustade drönare.

– Vi är mycket positiva till den föreslagna lagändringen då det gynnar skogsbrukets möjligheter till att förbättra och effektivisera sitt fältarbete, säger Anton Holmström, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen menar dock att det kan bli problematiskt om myndigheters användning av kameraförsedda drönare begränsas jämfört med privata aktörer. Det är oklart om verksamhet som Skogsstyrelsen bedriver kan anses vara berättigade ändamål för att ges tillstånd enligt kameraövervakningslagen.

– Det finns en risk att vi inte lika enkelt kan effektivisera vårt fältarbete, exempelvis bildinsamling för rådgivning, planering av skötsel eller uppföljning av stormskador. Det skulle därför vara positivt om även myndigheter inom jord- och skogsbruk undantas från kameraövervakningslagen, säger Anton Holmström.

Mer information:
Anton Holmström, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0470–72 61 39
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum