Jernkontoret

Positivt med ökat Agenda 2030-fokus

Dela

Stålindustrin är positiva till Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Världens utmaning – världens chans och menar att det är viktigt att de globala målen förankras i riksdagen på samma sätt som miljömålen samt att de kommer in i den ordinarie förvaltningen.

Delegationen föreslår bland annat ett riksdagsbundet nationellt mål för Agenda 2030-arbetet, en justering av det förvaltningspolitiska målet och att arbetet med genomförandet av agendan redovisas samlat i budgetpropositionen.

– Att förankra de globala målen i riksdagen är något vi är positiva till och vi också har förespråkat under en längre tid, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

– Det är viktigt att Agenda 2030 används som målstyrning för att säkerställa att ny lagstiftning och nya satsningar bidrar till hållbar utveckling. Det räcker inte bara med att mäta efteråt för att undvika suboptimeringar. Målen är nämligen odelbara och påverkar varandra positivt och negativt, säger Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret.

Jernkontoret, stålindustrin och Stockholm Environment Institute (SEI) har i ett gemensamt forskningsprojekt tagit fram en prototyp av en Agenda 2030-kompass som styr mot de globala målen. Kompassen fungerar som ett verktyg för utvärdering av hur olika strategiska beslutsalternativ bidrar positivt och negativt till samtliga globala mål. I ett nytt projekt tas prototypen till en användarvänlig fullskalemodell inom ramen för Metalliska material

– Vi ser fram emot remissrundan för slutbetänkandets och en kommande proposition. Vi hoppas givetvis att kompassen kan ingå som en del i detta arbete, både som målstyrningsverktyg, men också som ett verktyg för att identifiera var kommande forskningsutmaningar finns. Kompassen kan användas av alla aktörer och på sikt bör den finnas hos FN, avslutar Eva Blixt.

Kontaktpersoner:

Eva Blixt, rådgivare miljöfrågor, 08 679 17 95, eva.blixt@jernkontoret.se

Maja Boström, kommunikationsdirektör, 08 679 17 10, maja.bostrom@jernkontoret.se

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Hantering av personuppgifter
Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

Kontakter

Maja BoströmKommunikationsdirektör

Chef för Avdelning för kommunikation och marknadsföring. Mediekontakter. Profil- och imagefrågor, sponsring Informations- och utbildningsmaterial. Ansvarig utgivare för jernkontoret.se. Fotograf: Pia Nordlander

08-679 17 10 maja.bostrom@jernkontoret.se

Bilder

Om

Jernkontoret
Jernkontoret
Box 1721
111 87 Stockholm

https://www.jernkontoret.se

Den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Följ Jernkontoret

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jernkontoret

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum