Huddinge kommun - politik

Positivt planbesked för nytt centrum i Vårby gård

Dela

Huddinges kommunstyrelse lämnade i onsdags positivt planbesked till Balder Projektutveckling AB för en ny centrumanläggning i Vårby gård. Beslutet innebär att ett arbete med en ny detaljplan kan påbörjas under nästa år.

- Balder, som äger Vårby gårds centrum, har lämnat in en ansökan om att få riva den befintliga centrumanläggningen och istället bygga nytt, detta kräver dock en ny detaljplan. Eftersom det nuvarande huset är från 70-talet och utsidan består av lastkajer och andra baksidor ser vi positivt på möjligheten att skapa ett nytt och modernt centrum, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Förslaget från Balder innefattar inte bara ett nytt centrum utan även fler bostäder.

- Fler bostäder och ett mer välkomnande centrum kommer bli ett lyft för Vårby centrum. Målet är att det ska vara en mötesplats som gör hela området trivsammare, tryggare och lättare att orientera sig i, säger Malin Danielsson (L).

Arbetet med ta fram en ny detaljplan kan påbörjas tidigast våren 2019. Tiden från det att detaljplanearbetet påbörjas till dess att planen beslutas i kommunfullmäktige är vanligtvis omkring två år. Under denna period finns många möjligheter för invånarna i området att vara med och tycka till.

Nyckelord

Kontakter

Om

Huddinge kommun - politik
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge kommun

http://huddinge.se

Välkommen till den styrande koalitionen i Huddinge

Huddinges styrande koalition består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet.

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Följ Huddinge kommun - politik

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Huddinge kommun - politik

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum