SPF Seniorerna

Positivt steg av Shekarabi, visar också varför en total översyn av pensionssystemet behövs

Dela

Bra med förstärkt bostadstillägg för de med låga pensioner. Men pensionssystemets grundläggande brister består, alltför många seniorer har för svaga pensioner. Återkommande småjusteringar - som dagens - i olika delar av systemet visar med all tydlighet att hela pensionssystemet måste genomgå en total översyn.

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, kommenterar dagens besked från socialförsäkringeminister Ardalan Shekarabi (S): 

- Det är välkommet att regeringen förstärker bostadstillägget, det når de närmare 15 procent av pensionärerna som har bostadstillägg. Vi vet att bostadskostnaderna för många av de berörda seniorerna ökat snabbare än pensioner och bostadstillägg. Det är därför positivt med en höjning av bostadskostnadstaket för de med höga hyror och en generell förstärkning av konsumtionsdelen i bostadstillägget.

- Under många år har politiken blundat för den bristande kopplingen mellan kringliggande trygghetssystem och pensionssystemet. Detta har bidragit till att människor tar ut pension tidigare än de borde, i dagsläget bör en 65-åring arbeta till runt 68 års ålder för att mildra att vi lever allt längre. Så långt upp i ålder som pensionssystemet kräver att man ska arbeta måste man kunna försörja sig. Ett steg i rätt riktning kan vara en trygghetspension. 

- Samtidigt vet vi att det finns många pensionärer som har en svag pension men som antingen inte nås av dagens besked eller som ändå inte får sina inkomster att räcka. Det lönar sig alldeles för dåligt att ha arbetat ihop sin pension idag, åt detta görs mycket lite med dagens förslag. Regeringen tvingas återkommande in och göra kortsiktiga justeringar i olika delar av systemet där det brister, detta lappande-och-lagande inte i längden. Det visar med all tydlighet att hela pensionssystemet måste genomgå en total översyn där man vänder på alla stenar.

Kontakter

Bilder

Om

SPF Seniorerna
SPF Seniorerna
Box 225 74
104 22 Stockholm

08-692 32 50https://www.spfseniorerna.se/

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har cirka 250 000 medlemmar i knappt 800 föreningar och 26 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Följ SPF Seniorerna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SPF Seniorerna

SPF Seniorernas skriftserie del 2: "Pensionärer söker lån, funkar det?"3.9.2021 08:20:00 CEST | Nyheter

Seniorer nekas banklån och har problem med att byta kreditgivare, trots att de har klarat att betala lån tidigare och har en god betalningshistorik. Om detta skriver Ylva Yngveson, privatekonomisk analytiker för SPF Seniorerna i skriften "Pensionärer söker lån, funkar det? Om lånemöjligheter för den som avslutat sitt yrkesliv och börjat ta ut pension". Med skriften väcks frågan om vilka förändringar som skulle behövas på kreditmarknaden.

Eva Eriksson: Alecta blandar bort korten - kunskapen om pensionsfrågorna behöver öka9.4.2021 13:28:00 CEST | Pressmeddelande

- Det borde tydliggöras av Alecta att det som studeras är olika inkomstslag, inklusive arbetsinkomster, således att det handlar om pensionärers samlade ekonomi och inte pensioner enbart. Det gör också att resultatet svårligen kan användas för att säga något om pensionernas nivåer eller hur pensionssystemet fungerar. Dels innan 65 år när annat än heltidsarbete verkar ingå dels efter pensionering då arbetsinkomster förefaller inkluderas, de senare har vi studerat och de ökar glädjande nog. Sådana grepp driver upp kompensationsgraderna men blir missvisande för pensioner i relation till slutlön vid heltidsarbete, vilket ju är det pensionssystemets ambitioner handlar om. Det påminner mer om att lägga ut dimridåer än att göra något åt pensionssystemets brister. - Vi menar också att man bortser från att både korta uttag av tjänstepension och den högre initiala inkomstpensionen driver upp pensionsnivåerna de första åren som pensionär, därefter liknar pensionen ett sluttande plan med en allt sv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum