Afa Försäkring

Postdoc-stöd till forskning om luftburna virus i arbetsmiljöer

Dela

För tionde året i rad delar Afa Försäkring ut ett postdoc-stöd på två miljoner kronor i syfte att stödja forskare som är i början av sin karriär. Malin Alsved, vid Lunds universitet, tilldelas 2022 års stöd för att undersöka luftburna virus på arbetsplatser och vad som påverkar deras smittsamhet.

Malin Alsved, doktor i aerosolteknik vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona
Malin Alsved, doktor i aerosolteknik vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona

– Det känns jättekul att få postdoc-stödet. Det gör det möjligt att genomföra ett spännande forskningsprojekt, säger Malin Alsved, doktor i aerosolteknik vid Lunds universitet.

– Vi ska studera vilka luftburna virus som finns på arbetsplatser och vilka parametrar som påverkar hur smittsamma de är. Det kan till exempel vara storleken på viruspartiklarna eller inomhusmiljön, som luftfuktighet och temperatur. Tidigare studier har visat att exempelvis influensa och covid-19 är mer smittsamt på vintern när det är kallare, men man har inte kunnat förklara varför det är så.

Mätning av luftburna virus i olika arbetsmiljöer

Malin Alsved har tidigare bland annat forskat på hur coronaviruset smittar via luft. Hon har också undersökt hur aerosolpartiklar med virus uppstår när man andas, pratar eller sjunger. Nu ska hon studera virus och hur de sprids i luften i arbetsmiljöer.

– Vi ska samla prover på vattenreningsverk och i kontorsmiljö för att se vilka luftburna virus som förekommer på olika typer av arbetsplatser. Det finns ganska mycket virus i avloppsvatten och i vattenreningsprocessen bildas aerosoler som kan innehålla virus. Så tanken är att mäta förekomsten och spridningen på en arbetsplats med mycket virus och jämföra resultaten med en arbetsplats där det hypotetiskt finns mindre virus, säger Malin Alsved.

– Sedan ska vi göra laboratoriestudier på rhinovirus, som är ett av våra vanligaste förkylningsvirus. Då kommer vi i att kunna förändra faktorer som luftfuktighet, temperatur och partikelstorlek för att se hur virusets smittsamhet påverkas.

Ett syfte med Afa Försäkrings postdoc-stöd är att forskare ska få möjlighet att utveckla nya forskningskontakter. Malin Alsved kommer att tillbringa en del av postdoc-tiden på Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, i Oslo.

Vad hoppas du på av projektet?
– Storleken på viruspartiklar är väldigt intressant eftersom den spelar stor roll för hur partiklarna rör sig i luften och var i luftvägarna de fastnar. Om vi kan förstå lite mer av hur partikelstorleken hänger ihop med smittsamheten kan vi välja rätt förebyggande metod, som luftrenare och andningsmasker, för att förhindra smittan. Så det är vad jag framför allt hoppas på, säger Malin Alsved.

Forskning som kommer till praktisk nytta i arbetslivet

Afa Försäkring finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Ett betydelsefullt kriterium i finansieringen är att forskningen ska komma till praktisk nytta i arbetslivet.

– Malin Alsved får nu möjlighet att fortsätta sin forskning och att utveckla sitt vetenskapliga nätverk nationellt och internationellt. Vi ser goda möjligheter för hennes forskning att bidra med ökad kunskap om hur spridning av luftburna virus kan förebyggas på arbetsplatser, säger Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på Afa Försäkring.

Text: Adam Fredholm

Mer information:

Malin Alsved, Lunds universitet, 046–222 39 32, malin.alsved@design.lth.se.
Diana Persson, FoU-handläggare Afa Försäkring, 076–101 98 15, diana.persson@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: 073–096 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Varje år satsar vi 150 miljoner kronor för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Malin Alsved, doktor i aerosolteknik vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona
Malin Alsved, doktor i aerosolteknik vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona
Ladda ned bild
Malin Alsved, doktor i aerosolteknik vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona
Malin Alsved, doktor i aerosolteknik vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona
Ladda ned bild

Länkar

Om

Afa Försäkring
Afa Försäkring9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Följ Afa Försäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Afa Försäkring

Succé för Byggbranschens Säkerhetspark – 2 000 elever har redan utbildats26.9.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Som en del av Afa Försäkrings arbete med att förebygga och minska arbetsskador, har ett samverkansprojekt med Byggbranschens Säkerhetspark inletts. Hittills har ungefär 2 000 studenter utbildats i parken där lärare och studenter på bygg- och anläggningsutbildningar kan gå utbildningen gratis. De som gått utbildningen hittills ger den toppbetyg och även detta läsår finns möjlighet för lärare och elever att gratis utbilda sig i parken.

Ny forskning om hur illegitima arbetsuppgifter påverkar hälsan i kontaktyrken22.9.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Illegitima arbetsuppgifter är sysslor som faller utanför en yrkesrolls arbetsbeskrivning eller kunde ha undvikits med en annan arbetsorganisation. Studier visar till exempel att lärare och vårdpersonal lägger alltmer tid på att dokumentera sitt arbete och att det kan bidra till stress och ohälsa. Constanze Leineweber, vid Stockholms universitet, tilldelas 4 000 000 kronor för att undersöka förekomsten av illegitima arbetsuppgifter och deras hälsoeffekter i kontaktyrken och andra yrken.

Skyddshandskar på jobbet kan orsaka eksem för vårdanställda13.9.2022 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Arbetssjukdomar med diagnosen eksem är vanligast inom vården och för arbetare inom metall- och övrigt industriellt arbete. Även yrkesgrupper inom restaurang och storkök, frisörer och byggnadsmålare är utsatta. Eksemen orsakas främst av att huden reagerar på materialet i skyddshandskarna eller att man kommer i kontakt med kemikalier i arbetet, visar en ny rapport från Afa Försäkring.

Arbetare inom metall- och övrigt industriellt arbete utsätts för kemikalier – kan ge eksem13.9.2022 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Arbetssjukdomar med diagnosen eksem är vanligast inom yrkesgruppen metall- och övrigt industriellt arbete samt inom vården. Även yrkesgrupper inom restaurang- och storköksarbete, frisörer och byggnadsmålare är utsatta. Eksemen orsakas främst av att man kommer i kontakt med kemikalier i arbetet eller av att huden reagerar på materialet i skyddshandskar, visar en ny rapport från Afa Försäkring.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum