Afa Försäkring

Postdoc-stöd utlyses: 2 miljoner kronor för studier och forskning om arbetsmiljö

Dela

Arbetsmarknadens parter har genom Afa Försäkring en ledande roll som forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och hälsa. Afa Försäkring vill främja kompetensutvecklingen inom området arbetsmiljö och minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Nu utlyses ett postdoc-stöd på 2 miljoner kronor med inriktning på arbetsmiljöområdet.

Fotograf: Emilia Bergmark Jimenez, Teknikföretagen.
Fotograf: Emilia Bergmark Jimenez, Teknikföretagen.

– Syftet med postdoc-stödet är att ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade möjligheter till postdoktorala studier och forskning. Det pågår en generationsväxling bland forskare och vi vill ge personer som är i början av sina karriärer ökade möjligheter att utvecklas och fortsätta med sin forskning, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

– Genom vårt stöd kan forskaren fördjupa sin kompetens, skapa och vidmakthålla nätverk som är av betydelse i den fortsatta karriären och samtidigt bidra till arbetsplatsernas utveckling.

Forskning med inriktning på arbetsmiljö till nytta i arbetslivet

– Postdoc-stödet ska inrikta sig på arbetsmiljöområdet. Det stöd vi utlyser och den forskning vi finansierar ska vara tillämpbar i arbetslivet och komma till praktisk nytta i en nära framtid, säger Helena Jahncke.

Vem kan söka postdoc-stödet?

– Postdoc-stödet riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus. Stödet kan sökas av den som har disputerat för högst tre år sedan (januari 2019) eller om disputationen planeras vara genomförd senast den 1 september 2022. Särskilda undantag görs för personer som varit föräldralediga eller gjort militär tjänstgöring under perioden efter disputation.

Samarbete med forskargrupper vid andra lärosäten viktigt

– Viktigt är att ett framåtblickande samarbete etableras med forskargrupper utanför det egna lärosätet. I första hand ska ett utbyte ske med ett utländskt lärosäte och förläggas under en längre period eller under flera perioder någon gång mellan 1 januari 2023–1 januari 2025. Alternativt kan det ske digitalt om det finns en avrådan från resor och utlandsvistelse, säger Helena Jahncke.

Mer information:

Utlysningen av postdoc-stödet startar 4 april 2022. Sista dag för att komma in med en ansökan är den 8 juni 2022. Mer information om postdoc-utlysningen finns på Afa Försäkrings FoU-webb. 

Kontakt: Helena Jahncke, FoU-chef Afa Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se 

Diana Persson, handläggare, tfn. 08–696 35 05
diana.persson@afaforsakring.se 

Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet: Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på vår FoU-webb.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fotograf: Emilia Bergmark Jimenez, Teknikföretagen.
Fotograf: Emilia Bergmark Jimenez, Teknikföretagen.
Ladda ned bild
Fotograf: Emilia Bergmark Jimenez, Teknikföretagen.
Fotograf: Emilia Bergmark Jimenez, Teknikföretagen.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Afa Försäkring
Afa Försäkring9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Följ Afa Försäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Afa Försäkring

Anställda i byggbranschen – hög risk för allvarliga arbetsolycksfall17.5.2022 03:00:00 CEST | Pressmeddelande

Byggbranschen stod för åtta procent av det totala antalet sysselsatta i privat sektor år 2020. Anställda i byggbranschen har högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för samtliga yrkesgrupper i privat sektor. Byggnadsträarbetare är de som löper störst risk för ett allvarligt arbetsolycksfall. Risken att drabbas är högst bland de yngsta och äldsta inom byggbranschen, visar en ny rapport med statistik från Afa Försäkring som släpps den 17 maj.

Webbinarium: Byggbranschen – allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro10.5.2022 10:40:25 CEST | Pressmeddelande

Den 17 maj arrangerar Afa Försäkring ett livesänt webbinarium där vi presenterar en ny statistikrapport om allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro i byggbranschen. Även forskning om arbetsmiljö i byggbranschen presenteras. Byggbranschens Säkerhetspark, som samverkar med Afa Försäkring för att skapa tryggare och säkrare arbets- och praktikplatser för elever inom bygg och anläggning, berättar om sin verksamhet.

40 miljoner utlyses till nytt forskningsprogram: Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och artificiell intelligens2.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den pågående tekniska utvecklingen i arbetslivet innebär en verksamhetsutveckling som bland annat förändrar arbetets innehåll och arbetsuppgifter samt sättet att leda och organisera arbetet. Det finns kunskapsluckor och forskningsbehov om hur införandet och användningen av automatisering, robotisering och AI påverkar människors arbetsmiljö och hälsa. Nu utlyser arbetsmarknadens parter genom Afa Försäkring 40 miljoner kronor till ett nytt treårigt FoU-program.

30 miljoner utlyses till nytt forskningsprogram: Skadligt bruk i arbetslivet20.4.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Skadligt bruk är ett betydande hälsoproblem som kan leda till försämrad arbetsförmåga på grund av skador och sjukdomar eller sociala problem som följer av det skadliga bruket. Skadligt bruk leder till ökad sjukfrånvaro, trötthet och minskad produktivitet och berör även säkerheten på arbetsplatsen. Nu utlyser arbetsmarknadens parter genom Afa Försäkring 30 miljoner kronor till det nya treåriga FoU-programmet Skadligt bruk i arbetslivet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum