Postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen stärker idrott för social förändring i Sverige

Dela

Svenska Postkodstiftelsen satsar på organisationer som genom idrott vill bidra till samhällsförändring. Nu har ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige möjlighet att söka mellan 500 000 – 900 000 kronor för att genomföra projekt som använder idrott som möjliggörare för social förändring. Satsningen går under namnet ”Inte bara idrott” och har som syfte att både bidra till förändring samt till att sektorn stärks.

Idrotten förenar, skapar gemenskap och tillhörighet. Det finns en underutnyttjad potential när det gäller den roll idrotten kan spela i vårt samhälle och med rätt stimulans kan den bidra till samhällsutveckling på många olika nivåer. Organisationer som använder idrott för att angripa angelägna samhällsproblem är viktiga för samhällsutvecklingen, men de saknar ofta tillräckliga resurser och i många fall hamnar i skuggan.

-          Genom den här satsningen vill vi möjliggöra för många organisationer att få stöd samtidigt och genom projekten visa på idrottens potential att bidra till både den enskilda individens utveckling och samhällsutveckling. Sektorn i Sverige är ung och genom att finansiera brett kan vi även bidra till stärkta organisationer och en stärkt sektor, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Insatserna kan handla om att använda idrott för att främja ungas potential och motverka utanförskap. De kan även handla om att öka engagemanget om miljö och klimatförändringar genom att använda idrott som metod, eller ta fram nya arbetssätt där idrotten inkluderas som metod för att angripa en specifik samhällsutmaning. Projektaktiviteterna kan även innebära att organisationerna stärker sin förmåga och sin kapacitet att agera långsiktigt.

Vi är övertygade om att det finns många intressanta idéer runt om i Sverige som använder idrott för att bidra till förändring och vi vill gärna ta del av dessa. Vi välkomnar ansökningar till och med den 21 augusti, 2022.

För mer information om ”Inte bara idrott” besök vår hemsida.

Faktaruta om "Inte bara idrott"

Syfte: genom idrott bidra till samhällsförändring samt stärka sektorn idrott för social förändring i Sverige

Projekt: stöd till projekt som använder idrott för att angripa angelägna samhällsproblem. Aktiviteter kan genomföras lokalt eller regionalt i Sverige.

Vilka kan söka? Ideella föreningar eller allmännyttiga stiftelser kan söka projektstöd.

Stöd: Det är möjligt att söka 500 000 – 900 000 kronor.

Projektlängd: Projekt inom satsningen kan vara upp till 12 månader.

Ansökningsperiod: 1 juni 2022 – 21 augusti 2022.

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Postkodstiftelsen
PostkodstiftelsenPostkodstiftelsen är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och förmedlar tidsbestämda stöd till projekt som bidrar till en positiv samhällsförändring. Stiftelsen stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Projekten handlar om allt från mänskliga rättigheter till miljöfrågor samt om social förändring och utbildning genom idrott och satsningar på kultur. Sedan 2007 har 1,8 miljarder förmedlats till över 770 projekt.

Följ Postkodstiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Postkodstiftelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum