Praktiska Gymnasieområdet

Praktiska Gymnasiet har vänt utvecklingen

Dela

Nu har Skolinspektionen meddelat att samtliga granskade skolor inom Praktiska Gymnasiet är utan anmärkning. Även huvudmannen Praktiska Sverige AB har fått godkänt av Skolinspektionen.

— Likvärdighet är en av de största utmaningarna inom svensk skola, alla elever ska ha lika stor chans att få en yrkesexamen oavsett vilken skola man går på. Det är syftet med kvalitetsarbetet som vi genomfört på Praktiska Gymnasiet och något vi fortsätter att fokusera på, säger Susanne Christenson, utbildningsdirektör i AcadeMedia.
— Likvärdighet är en av de största utmaningarna inom svensk skola, alla elever ska ha lika stor chans att få en yrkesexamen oavsett vilken skola man går på. Det är syftet med kvalitetsarbetet som vi genomfört på Praktiska Gymnasiet och något vi fortsätter att fokusera på, säger Susanne Christenson, utbildningsdirektör i AcadeMedia.

Hösten 2017 förvärvade AcadeMedia Praktiska Gymnasiets 33 skolor. En omedelbar översyn inleddes av samtliga skolor, där brister inom en rad områden identifierades. AcadeMedias utbildningsdirektör Susanne Christenson fick ansvaret för att leda förändringsarbetet för Praktiska Gymnasiet.

— Vi insåg snabbt att det fanns en hel del problem som vi var tvungna att ta itu med. En del av skolorna hade fina resultat med en hög kvalitet, medan andra var i behov av mycket stöd och nya processer. Det har vi ägnat huvuddelen av vår tid åt att åtgärda de senaste två åren, säger Susanne Christenson.

Från vitesförelägganden till granskningar utan anmärkningar

Under läsåret 2018/2019 granskades Praktiska Gymnasiet av Skolinspektionen. Tillsynen visade på flertalet brister. För att komma till rätta med de kvalitetsbrister som fanns hos några av skolorna inleddes ett arbete för att förbättra lärmiljön, utbilda rektorer och personal samt etablera ett systematiskt kvalitetsarbete.

— Det systematiska kvalitetsarbete som inleddes 2018 var nödvändigt för att komma tillrätta med de brister som både vi själva och Skolinspektionen identifierade. Det handlar bland annat om hur skolorna följer upp och planerar elevernas lärande och utveckling. Vårt arbete med extra anpassningar och särskilt stöd samt hur vi jobbar med att följa upp elevernas närvaro har varit viktigt, säger Eva Lanteli som är samordnande kvalitetsutvecklare inom Praktiska Gymnasiet. 

Konkreta insatser för bättre kvalitet

På huvudmannanivå har ledningen för Praktiska Gymnasiet utvecklat ett systematiskt kvalitetsarbete där de stöttar skolorna med struktur och rutiner för regelbunden uppföljning och analys, kompetensutvecklingsinsatser samt handledning vid behov. 

— Det är oerhört glädjande att samtliga skolor inom gruppen som granskats nu kommit tillrätta med de utmaningar som funnits. Det betyder mycket för eleverna, lärarna och i det längre perspektivet även för Sverige, då dessa utbildningar fyller en viktig samhällsfunktion, säger Susanne Christenson.

Nya arbetsmetoder och system

Rektorer och lärare har tillsammans med kvalitetsansvariga inom AcadeMedia arbetat hårt för att höja skolornas kvalitet. Medarbetarna på skolorna har tagit till sig nya arbetsmetoder genom ökade resurser och nya strukturer. Nu fortsätter arbetet med att hålla i och ytterligare utveckla skolornas kvalitet. 

Satsningen på yrkesgymnasium viktig för Sverige

Eleverna ska ha lika stora chanser att få en yrkesexamen, oavsett vilken skola man går på. Likvärdigheten är därför en av de största utmaningarna och något som Praktiska Gymnasiet fortsätter att fokusera på. 

— Vi ser i statistiken att många av våra yrkeselever gör en enormt stor utvecklingsresa under sina år på gymnasiet. De lämnar skolan med gott självförtroende och en yrkeskompetens som ger dem mycket goda förutsättningar i livet. Varenda elev är viktig och räknas hos oss, därför är vi oerhört stolta och glada över att vi lyckats vända utvecklingen åt rätt håll för våra skolor, säger Susanne Christenson.

Fakta:

Några av de insatser som genomförts för att höja kvaliteten och bidra till en ökad likvärdighet mellan skolorna är bland annat:

  • Flera förstelärare - en ökning från 20 till drygt 50 förstelärare 
  • PIL (Praktiska i Lärande) - ett internt utbildningsprogram riktat mot yrkeslärare som saknar formell behörighet
  • Satsning på bättre lärmiljö och på lärarnas kompetenshöjning i betyg och bedömning genom ett samarbete med Karlstad Universitet
  • Närvarolyftet, en satsning för att öka elevernas närvaro
  • APL-utbildning i samarbete med Skolverket
  • Värdegrundsarbetet Ambition/Kraft/Glöd som syftar till att ge medarbetare och elever en gemensam värdegrund 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

— Likvärdighet är en av de största utmaningarna inom svensk skola, alla elever ska ha lika stor chans att få en yrkesexamen oavsett vilken skola man går på. Det är syftet med kvalitetsarbetet som vi genomfört på Praktiska Gymnasiet och något vi fortsätter att fokusera på, säger Susanne Christenson, utbildningsdirektör i AcadeMedia.
— Likvärdighet är en av de största utmaningarna inom svensk skola, alla elever ska ha lika stor chans att få en yrkesexamen oavsett vilken skola man går på. Det är syftet med kvalitetsarbetet som vi genomfört på Praktiska Gymnasiet och något vi fortsätter att fokusera på, säger Susanne Christenson, utbildningsdirektör i AcadeMedia.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Praktiska Gymnasieområdet
Praktiska Gymnasieområdet
Lilla Bommen 4A
411 10 Göteborg

08-794 42 00http://www.praktiska.se

Praktiska gymnasiet startade 1999 och består idag av totalt 33 skolor över hela Sverige vars målsättning är att vara ledande inom yrkes- och lärlingsutbildningar. Skolorna erbjuder tillsammans totalt 13 program, 38 inriktningar och mer än 100 yrkesutgångar där man varvar teori med praktik i form av APL och lärlingsplatser i nära samarbete med näringslivet. 2017 förvärvade AcadeMedia Praktiska gymnasiet. 

Praktiska Gymnasiet finns på orterna Borås, Falun, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Kungsbacka, Linköping, Luleå, Malmö, Märsta, Nykvarn, Skellefteå, Skövde, Stockholm (Bromma, Liljeholmen, Nacka, Täby), Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Uppsala, Västerås, Växjö, Ystad, Örebro och Örnsköldsvik. 

Följ Praktiska Gymnasieområdet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Praktiska Gymnasieområdet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum