Studentlitteratur AB

Praktiska råd till skolledare i ny bok om fritidshem

Dela

I januari 2018 kom Skolinspektionens granskningsrapport om undervisningen på svenska fritidshem. Och betyget var inte nådigt. Bara 1 av 24 granskade fritidshem fick godkänt och en viktig del av kritiken var skolledarnas bristande styrning. Just den frågan är också fokus i Ann S Pihlgrens nya bok ”Leda fritidshemmet”.

Varför behövs en bok om att leda fritidshem?

Det finns ett stort behov av att förbättra ledningen av fritidshem, det visar inte minst Skolinspektionens rapport. Projektet med boken startade visserligen långt innan granskningen, men det lyfter verkligen frågan. Jag har hållit utbildning för skolledare om fritidshem tidigare och märkte att det inte fanns något alls att läsa om det.

Vilka krav ställs på fritidshemmens verksamhet idag?

Sedan 2010 års skollag definieras fritidshemmen övergripande som en del av skolans undervisning och i läroplansdelen 2016 sattes konkreta undervisningskrav för verksamheten. Det är en stark kontrast till när fritidshemmen placerades i skolorna på 90-talet. Det var krisår, små resurser fanns och fritidshemmen i princip ”bara var där.” Den nya rollen innebär också helt andra krav på styrning och organisering av fritidshemmen.

Vilka är utmaningarna med att leda fritidshem?

En utmaning är utbildningsnivån på fritidshemmen. Det finns en enorm brist på utbildade fritidspedagoger och fritidslärare, många gånger har personalen inte ens utbildning i att arbeta med barn. Det ställer särskilda krav på ledning och organisering som skiljer sig från skolverksamheten. Samtidigt kan vi se en bristande kunskap hos skolledarna. Att leda fritidshem tas mycket sällan upp i rektorsutbildningen och många känner sig osäkra.

Vad krävs då för att leda ett fritidshem på ett bra sätt?

Först av allt måste man förstå fritidshemmets själ och inse att verksamheten skiljer sig från skolan. Det är också en fråga om prioritering. Rätt utnyttjat är fritidshemmet en värdefull förlängning av skoldagen och fantastisk möjlighet till lärande. Därför måste fritidshemmen ges uppmärksamhet och inte mest ses som ”barnpassning”.

Jag hoppas att min bok kan bidra till att skolledare kan känna sig bättre rustade och säkrare in sin roll som ledare för fritidshemmen. Därför är den också praktiskt inriktad, om än forskningsgrundad. Förhoppningsvis kan den också leda till att fritids hamnar på agendan redan på rektorsutbildning.

Ann S Pihlgren är fil dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute, ett oberoende forskningsinstitut med inriktning på undervisning och didaktik. Hon har tidigare arbetat som lärare och rektor och har medverkat i flera böcker om fritidshemmens verksamhet, som författare och redaktör.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturprisets hederspris till bok som ger nycklar till grammatisk förståelse14.6.2018 10:32Pressmeddelande

Genom sina pedagogiska resonemang som på djupet förklarar grammatiska moment som många studenter snubblar på, tilldelas Nycklar till grammatik ett av Kurslitteraturprisets hederspriser 2018. – Grammatiken är erkänt svår för många: Hur ska man tänka, var ska man börja och varför ska man göra på ett visst sätt? Med vår bok vill vi ge nycklar till en ökad förståelse för hur språket fungerar, säger bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till modern grundbok i ortopedi14.6.2018 10:28Pressmeddelande

Den kommande boken Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna belönas med Kurslitteraturpriset 2018 för att på ett heltäckande och välskrivet sätt ge en aktuell introduktion till ett föränderligt fält. – Vår förhoppning är att läroboken fyller ett behov där det tidigare saknats evidensbaserad information och råd anpassade till svensk sjukvård och svensk behandlingstradition, säger bokens redaktörer.

Fortsatt uppåt när Studentlitteratur publicerar årsbokslut5.6.2018 11:15Pressmeddelande

Studentlitteraturs goda utveckling fortsätter. När koncernens årsbokslut nu blir offentlig redovisas en omsättning på 359 miljoner kronor, vilket är en ökning på 4,4 procent mot föregående år. – Trots en något stagnerande marknad fortsätter vi att växa och ta marknadsandelar, vilket ger oss möjligheter att ytterligare förstärka vårt erbjudande, säger Stefan Persson, Studentlitteraturs VD.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum