Studentlitteratur AB

Praktiska råd till skolledare i ny bok om fritidshem

Dela

I januari 2018 kom Skolinspektionens granskningsrapport om undervisningen på svenska fritidshem. Och betyget var inte nådigt. Bara 1 av 24 granskade fritidshem fick godkänt och en viktig del av kritiken var skolledarnas bristande styrning. Just den frågan är också fokus i Ann S Pihlgrens nya bok ”Leda fritidshemmet”.

Varför behövs en bok om att leda fritidshem?

Det finns ett stort behov av att förbättra ledningen av fritidshem, det visar inte minst Skolinspektionens rapport. Projektet med boken startade visserligen långt innan granskningen, men det lyfter verkligen frågan. Jag har hållit utbildning för skolledare om fritidshem tidigare och märkte att det inte fanns något alls att läsa om det.

Vilka krav ställs på fritidshemmens verksamhet idag?

Sedan 2010 års skollag definieras fritidshemmen övergripande som en del av skolans undervisning och i läroplansdelen 2016 sattes konkreta undervisningskrav för verksamheten. Det är en stark kontrast till när fritidshemmen placerades i skolorna på 90-talet. Det var krisår, små resurser fanns och fritidshemmen i princip ”bara var där.” Den nya rollen innebär också helt andra krav på styrning och organisering av fritidshemmen.

Vilka är utmaningarna med att leda fritidshem?

En utmaning är utbildningsnivån på fritidshemmen. Det finns en enorm brist på utbildade fritidspedagoger och fritidslärare, många gånger har personalen inte ens utbildning i att arbeta med barn. Det ställer särskilda krav på ledning och organisering som skiljer sig från skolverksamheten. Samtidigt kan vi se en bristande kunskap hos skolledarna. Att leda fritidshem tas mycket sällan upp i rektorsutbildningen och många känner sig osäkra.

Vad krävs då för att leda ett fritidshem på ett bra sätt?

Först av allt måste man förstå fritidshemmets själ och inse att verksamheten skiljer sig från skolan. Det är också en fråga om prioritering. Rätt utnyttjat är fritidshemmet en värdefull förlängning av skoldagen och fantastisk möjlighet till lärande. Därför måste fritidshemmen ges uppmärksamhet och inte mest ses som ”barnpassning”.

Jag hoppas att min bok kan bidra till att skolledare kan känna sig bättre rustade och säkrare in sin roll som ledare för fritidshemmen. Därför är den också praktiskt inriktad, om än forskningsgrundad. Förhoppningsvis kan den också leda till att fritids hamnar på agendan redan på rektorsutbildning.

Ann S Pihlgren är fil dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute, ett oberoende forskningsinstitut med inriktning på undervisning och didaktik. Hon har tidigare arbetat som lärare och rektor och har medverkat i flera böcker om fritidshemmens verksamhet, som författare och redaktör.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

En förskola för barnets rättigheter21.5.2018 13:00Pressmeddelande

Den 1 januari 2020 förväntas FN:s konvention om barnets rättigheter bli till svensk lag. Detta ställer ökade krav på förskolan att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Fanny Davidsson, författare till ”Lekande rätt”, ger kunskap om barnets rättigheter utifrån barnkonventionen och läroplanen samt redskap att förverkliga rättigheterna i förskolan genom reflektionsfrågor och övningar för pedagoger, barn och föräldrar.

Ett nytt perspektiv på problematisk skolfrånvaro7.5.2018 11:02Pressmeddelande

Elever med långvarig och omfattande frånvaro i skolan är ett växande problem som fått stor uppmärksamhet de senaste åren. Med sin nya bok ”Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro” vill författarna Maria Bühler, Annelie Karlsson och Terése Österholm sätta fokus på skolans ansvar och hur ett lågaffektivt förhållningssätt kan hjälpa en särskilt utsatt grupp elever tillbaka till skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum