Luleå stift, Svenska kyrkan

Präst får tillbaka behörighet

Dela

I december beslutade domkapitlet ta ifrån en präst att utöva vigningstjänsten. Det beslutet överklagades och nu har Överklagandenämnden beslutat att upphäva domkapitlets beslut. Det innebär att prästen nu får tillbaka sin behörighet.

Under ett konfirmationsläger sommaren 2019 uppfattade konfirmander att prästen bland annat uttalat sig om homosexualitet som uppfattades som fördömande och kränkande. 

Domkapitlet beslutade därför i december 2019 att ta ifrån prästen behörigheten att utöva vigningstjänsten.

Prästen överklagade detta beslut och måndagen den 18 maj 2020 meddelade Svenska kyrkans överklagandenämnd sitt beslut att prästen återigen är behörig.

Luleå stifts biskop Åsa Nyström säger:

– Det är mitt och domkapitlets uppgift att ta emot beslutet och följa det.

Jag läser i Svenska kyrkans överklagandenämnds beslut att de skriver "det är en pedagogisk brist i undervisningen att som svar på frågor inte redogöra för Svenska kyrkans hållning i dessa frågor". Vi delar den synen.

Domkapitlet i Luleå stift utgick från kyrkomötets beslut 2005 att det är uteslutet att fördöma homosexuella personer och skuldbelägga homosexuell läggning. Överklagandenämnden avstår att hänvisa till det beslutet i sin motivering. Därför kvarstår det hur vi ska förstå 2005 års beslut.

Vi fokuserade på effekten, konfirmandernas känsla av att inte få höra till som kristna. Överklagandenämnden har i stället fokuserat på avsikten att prästen inte ville kränka konfirmanderna. Domkapitlet fattade sitt beslut efter att ha hört prästen och konfirmanderna och pedagogerna under hösten 2019. Överklagandenämnden hörde prästen i maj 2020 och fick då en mer nyanserad och reflekterad berättelse vilket också går att läsa i överklagandenämndens beslut.

– Det här är viktiga frågor för oss. Vi vill att varje konfirmand ska känna sig trygg med att det är väl förberett när man närmar sig frågor om sexualitet och samlevnad, och att man ska få tillgång till hela Svenska kyrkans hållning. Det får vi fortsätta arbeta med.

Svenska kyrkans ställningstaganden i hbtq-frågor.
Som en resurs för Svenska kyrkans församlingar i arbetet med hbtq-frågor, skapades för några år sedan en hbtq-portal på intranätet. I denna finns Svenska kyrkans uttalanden och beslut i dessa frågor sedan 1950-talet samlade. Här finns också information om processverktyget Regnbågsnyckeln och en hbtq-ordlista. Dessa sidor är öppna och kan nås av alla.
https://internwww.svenskakyrkan.se/verksamhet/hbtq-kompetensOm

Luleå stift, Svenska kyrkan
Luleå stift, Svenska kyrkan
Stationsgatan 40
972 32 Luleå

0920-26 47 00https://www.svenskakyrkan.se/luleastift

Luleå stift är ett av Svenska kyrkans 13 regionala stift. Luleå stift omfattar Norrbotten och Västerbotten, en tredjedel av Sveriges yta. Här finns 56 lokala församlingar och 196 kyrkor. Stiftet ska bland annat stödja församlingarna och förvalta egendomar som jord och skog. Biskop sedan 2018 är Åsa Nyström.

Följ Luleå stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Luleå stift, Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum