Göteborgs stift

Präst fråntas rätten att utöva prästämbetet

Dela

Med anledning av att en präst i Göteborgs stift låtit viga sig till biskop i en annan kyrka, Missionsprovinsen, har domkapitlet beslutat att frånta prästen rätten att utöva prästämbetet i Svenska kyrkan.

Biskopen i Göteborgs stifts kräkla med stiftets sköldemärke. (Foto: Torgny Lindén)
Biskopen i Göteborgs stifts kräkla med stiftets sköldemärke. (Foto: Torgny Lindén)

Att vara biskop i en annan kyrka är inte förenligt med att vara präst i Svenska kyrkan. Domkapitlet i Göteborgs stift har därför, vid sitt sammanträde den 13 juni 2019, beslutat att frånta en präst rätten att utöva prästämbetet. Den aktuella prästen är prästvigd i Svenska kyrkan och har därmed avlagt prästlöften som bland annat innebär att ”följa vår kyrkas ordning”.

– Att frånta en präst rätten att utöva prästämbetet är ett betydelsefullt beslut för prästen i fråga, säger biskop Susanne Rappmann. Därför har domkapitlet gjort en grundlig utredning och prästen i fråga har fått möta utredningsgruppen och fått ge sin syn på utredningen innan domkapitlet fattade sitt beslut.

I sitt beslut skriver domkapitlet:

”Missionsprovinsen har egna vigningar av såväl biskopar som präster. När vigningar sker bekräftas att det är fråga om en brytning med Svenska kyrkan. Det är kyrkan som viger biskopar och präster, olika rörelser inom Svenska kyrkan gör inte det och kan inte göra det. Missionsprovinsen är alltså en kyrkogemenskap utanför Svenska kyrkan.”

”Någon möjlighet att vara präst i Svenska kyrkan och biskop inom ett annat kyrkosamfund, i en annan kyrka, utan att det finns en kyrkogemenskap med ömsesidig accepterande av kallelse, vigning och ämbetsutövning ges inte. I grunden handlar det om att vigningstjänsten tillhör kyrkan. Ingen enskild person eller rörelse kan själv tillskapa tjänsten och förfoga över den. När en präst i Svenska kyrkan tidigare kallats till ett uppdrag som biskop i en annan kyrka har vigning och tjänstgöring skett i överensstämmelse med vår kyrkas ordning och med kyrkans samtycke. Så har inte skett i det nu aktuella ärendet med NN och Missionsprovinsen.”

– Domkapitlet kunde inte komma fram till något annat beslut än att frånta prästen rätten att utöva prästämbetet, kommenterar biskop Susanne Rappmann. Det är inte förenligt med att vara präst i Svenska kyrka och låta sig vigas till biskop i en annan kyrka.

Liknande fall har tidigare varit föremål för prövning av domkapitel i flera stift, bland annat Karlstads stift och Växjö stift. De aktuella prästerna har då förklarats obehöriga att utöva prästämbetet inom Svenska kyrkan.

Frågan har tidigare prövats av Svenska kyrkans Överklagandenämnd (2005) som då fastställde ett domkapitels obehörigetsförklaring:
”Kyrkoordningen ger inte utrymme för någon att vara präst i Svenska kyrkan och biskop inom en annan kyrkobildning utan att det finns kyrkogemenskap med ömsesidigt accepterande av kallelse, vigning och ämbetsutövning. Han har, genom att låta sig vigas till biskop i en kyrkogemenskap utanför Svenska kyrkan och i konflikt med kyrkans ordning, brutit mot det vigningslöfte som vid tiden för hans vigning krävde viljan av dem som vigdes att "troget efterleva kyrkans lag och ordning". Överklagandenämnden instämmer i domkapitlets bedömning att löftesbrottet är av så allvarlig art att det inte finns något annat alternativ än en obehörigförklaring.”

Kontakt: Pressekreterare Torgny Lindén, 0706-33 12 87, torgny.linden@svenskakyrkan.se

Nyckelord

Kontakter

Torgny LindénPressekreterare

Kontaktperson för biskop Susanne Rappmann samt stiftsstyrelse och domkapitel i Göteborgs stift. Även länk till församlingar i stiftet (Bohuslän, Halland och Sydvästra delen av Västergötland)

0706-331287torgny.linden@svenskakyrkan.se

Bilder

Biskopen i Göteborgs stifts kräkla med stiftets sköldemärke. (Foto: Torgny Lindén)
Biskopen i Göteborgs stifts kräkla med stiftets sköldemärke. (Foto: Torgny Lindén)
Ladda ned bild

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Dubbla vigningar i coronatider8.6.2020 07:37:11 CESTPressmeddelande

Söndagen den 14 juni viger biskop Susanne Rappmann sju kandidater till tjänst i Svenska kyrkan, fem till präster och två till diakoner. Med rådande restriktioner om max 50 personer delas vigningen upp i två gudstjänster och kandidaterna får endast bjuda sju personer var. Gudstjänsterna sänds därför digitalt. En av prästkandidaterna är döv och teckenspråkig. Därför kommer en av gudstjänsterna att teckenspråkstolkas.

Svenska kyrkan vädjar: Låt inte begravningarna vänta27.3.2020 12:32:13 CETPressmeddelande

I ett brev till begravningsbyråerna vädjar kyrkogårdsförvaltningen och kyrkoherdarna i Göteborg om att begravningar ska genomföras. De ser med oro på att begravningar nu skjuts upp på grund av smittorisken. Dels handlar det om förvaring av stoft, dels om att trycket på begravningstider blir för stort när coronakrisen är över. Men det handlar också om att hjälpa sörjande att komma vidare i sin sorgebearbetning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum