Luleå stift, Svenska kyrkan

Präst fråntas rätten att utöva vigningstjänsten

Dela

Luleå stifts domkapitel har förklarat en präst i Norrbotten obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst. Anledningen till beslutet är att prästen har brutit mot sina vigningslöften.

Domkapitlet konstaterar att prästen i fråga vid upprepade tillfällen i, och i samband med, sin konfirmationsundervisning har uttryckt ett starkt ifrågasättande av homosexualitet. I domkapitlets bedömning fastställs att prästen därigenom brutit mot Svenska kyrkans beslut från 2005* att det ska vara uteslutet att fördöma homosexuella personer eller att skuldbelägga den sexuella orienteringen. Prästen har även, i sin konfirmationsundervisning, satt evolutionsteorin i ett motsatsförhållande till kristen tro.

Prästens agerande anses illojalt mot Svenska kyrkans ordning. Genom att enbart framföra sina egna åsikter och inte redogöra för Svenska kyrkans hållning i dessa frågor har prästen brustit i sin lojalitet till Svenska kyrkan. Prästen har därigenom brutit de löften som gavs vid prästvigningen.

– Att frånta en präst rätten att utöva vigningstjänsten är den starkaste påföljd som domkapitlet kan besluta om, berättar biskop Åsa Nyström. Det är ett beslut som domkapitlet har fattat efter en grundlig utredning av ärendet. Prästen i fråga har även fått ta del av utredningen och ge sin syn på saken.

Domkapitlets ledamöter eniga

Svenska kyrkan rymmer en bredd av åsikter och det finns plats för olika teologiska tolkningar, diskussioner och ifrågasättanden, till exempel kan varje enskild präst välja om den vill viga samkönade par. Samtidigt gäller att en präst inom Svenska kyrkan förväntas vara både trogen och lojal mot Svenska kyrkans ordning. I sin bedömning har domkapitlet särskilt beaktat att prästen riktat sig till ungdomar vid konfirmationsundervisning där Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära skulle förmedlas.


– Domkapitlets ledamöter var eniga i sitt beslut, säger biskop Åsa Nyström. En präst som undervisar konfirmander är skyldig att undervisa i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Var och en har rätt till sin egen åsikt men som präst har man lovat att följa Svenska kyrkans ordning och när man agerar som en representant för Svenska kyrkan kan man inte välja att frångå den.


*Beslut 2005:
2005 Kyrkomötet beslutar om en ordning, det vill säga en kyrklig akt för välsignelse över registrerat partnerskap. Kyrkomötet förtydligar sitt ställningstagande och tar avstånd från fördömande, skuldbeläggande och diskriminering på grund av sexuell orientering:

  • Kyrkan skall aktivt motverka diskriminering av personer på grund av sexuell orientering.
  • Svenska kyrkan bör inte sanktionera eller driva en organiserad verksamhet i syfte att ”bota” homosexuella från deras läggning.
  • Homosexuell orientering, eller ett liv i partnerskap, är inte ett motiv för att vägras vigning till kyrklig tjänst.

Teologiska resonemang som ligger bakom de ställningstaganden som Svenska kyrkan gjort i frågor om hbtq och samlevnadsfrågor.
https://internwww.svenskakyrkan.se/verksamhet/hbtq-kompetens/teologi


En FAQ i ärendet bifogas med detta pressmeddelande.

Kontakter

Dokument

Om

Luleå stift, Svenska kyrkan
Luleå stift, Svenska kyrkan
Stationsgatan 40
972 32 Luleå

0920-26 47 00https://www.svenskakyrkan.se/luleastift

Luleå stift är ett av Svenska kyrkans 13 regionala stift. Luleå stift omfattar Norrbotten och Västerbotten, en tredjedel av Sveriges yta. Här finns 56 lokala församlingar och 196 kyrkor. Stiftet ska bland annat stödja församlingarna och förvalta egendomar som jord och skog. Biskop sedan 2018 är Åsa Nyström.

Följ Luleå stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Luleå stift, Svenska kyrkan

- Få sitter kvar i bänkarna - det är en glädjande förändring!22.1.2020 10:00:00 CETPressmeddelande

Samtidigt som Svenska kyrkans biskopar samlas till möte i Göteborg idag släpps det nya biskopsbrevet "Fira nattvard". Brevet behandlar teologiska och historiska perspektiv men också praktiska frågor som vad man ska göra av bröd och vin som blir över efter mässans slut. Luleå stifts biskop Åsa Nyström berättar om synen på nattvarden - som idag är en helt annan än för några decennier sedan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum