Västerås stift, Svenska kyrkan

Präst fråntas rätten att utöva vigningstjänsten

Dela

Västerås stifts domkapitel har förklarat en präst i Västmanland obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst. Bakgrunden är att prästen genom sitt levnadssätt har skadat det anseende en präst bör ha. Beslutet fattades vid domkapitlets möte den 18 juni.

Domkapitlet har till uppgift att utöva tillsyn över de präster och diakoner som vigs till tjänst i Svenska kyrkan. Det innebär bland annat att pröva om en präst eller diakon är lämplig för uppgiften.

– Att förklara en präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst är den starkaste påföljd som ett domkapitel kan besluta om och något som får omfattande konsekvenser för den som det berör, säger domprost Daniel Eklund, ordförande vid domkapitlets möte. Domkapitlet har gjort en grundlig utredning av det här ärendet och prästen som det berör har fått ta del av utredningen och möjlighet att ge sin syn på saken innan domkapitlet fattade sitt beslut.

Prästen som förklarats obehörig har tidigare varit föremål för utredning hos polisen för bland annat kvinnofridsbrott, vilket inte lett till åtal.

– Det är viktigt att vara medveten om att domkapitlet inte prövar om en person begått ett brott eller inte. Det som domkapitlet tar ställning till är om en person kan anses vara lämplig att utöva prästyrket eller inte. I det här fallet har domkapitlet kommit fram till att det material som lagts fram i ärendet är tillräckligt för att den här personen inte kan verka som präst, säger Daniel Eklund.

Att vigas till präst i Svenska kyrkan innebär att avlägga ett antal löften kring hur vigningstjänsten ska utövas och även kring den egna livshållningen.

Domkapitlet får enligt 31 kap. 12 § i kyrkoordningen förklara en präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst, besluta om prövotid för fortsatt behörighet eller tilldela prästen skriftlig erinran om prästen genom brottslig gärning, på grund av sitt levnadssätt eller på annat sätt i avsevärd mån skadat det anseende en präst bör ha.

– Det finns en särskild förväntan på präster, då de har en roll som bygger på förtroende. Svenska kyrkans biskopar har formulerat det som att ”ord, handling och livshållning ska tala samma språk” och att en präst inte får göra sådant, varken i sin yrkesroll eller i privatlivet, som kan skada det egna anseendet, och därmed kyrkans trovärdighet, säger Daniel Eklund.

Kontakter

Om

Västerås stift, Svenska kyrkan
Västra Kyrkogatan 9
72215 Västerås

021-17 85 00https://www.svenskakyrkan.se/vasterasstift

Västerås stift är Svenska kyrkans regionala nivå i Dalarna, Västmanland och norra delen av Örebro län. Biskop sedan 2015 är Mikael Mogren. Stiftets uppgift är att stödja de 76 lokala församlingarna i den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, undervisa, utöva mission och diakoni, kyrkans sociala arbete.

Följ Västerås stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Västerås stift, Svenska kyrkan

Ny bok om Claes-Bertil Ytterberg: ”En västmanlänning bär inte sin tro på utsidan”21.11.2019 06:00:00 CETPressmeddelande

50 år som präst, 20 år som biskop, en stor gestalt i Västerås stifts, och Svenska kyrkans, historia. För många en folkkyrkans förnyare. I en ny bok skildras Claes-Bertil Ytterbergs liv och väg i Svenska kyrkan, med start i uppväxten i bruksorten Surahammar. En bakgrund som på många sätt präglat hans liv och teologiska hållning. Västmanländsk bruksbygd är inte de stora ordens mylla, som han själv säger.

Nytt biskopsbrev om klimatet24.9.2019 08:59:41 CESTPressmeddelande

Svenska kyrkan lanserar ett nytt biskopsbrev om klimatet. Det presenteras på fredag under Bokmässan i Göteborg. – Det går inte längre att blunda för att klimatkrisen också är en existentiell och en andlig kris. Den berör våra innersta känslor och värderingar, vår tro. Klimatet kräver mer av mänskligheten än tekniska, politiska och ekonomiska lösningar. Det handlar om mening, mod och hopp som befriar till handlingskraft, säger Västerås stifts biskop Mikael Mogren.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum