Västerås stift, Svenska kyrkan

Präst fråntas rätten att utöva vigningstjänsten

Dela

Västerås stifts domkapitel har förklarat en präst i Västmanland obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst. Bakgrunden är att prästen genom sitt levnadssätt har skadat det anseende en präst bör ha. Beslutet fattades vid domkapitlets möte den 18 juni.

Domkapitlet har till uppgift att utöva tillsyn över de präster och diakoner som vigs till tjänst i Svenska kyrkan. Det innebär bland annat att pröva om en präst eller diakon är lämplig för uppgiften.

– Att förklara en präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst är den starkaste påföljd som ett domkapitel kan besluta om och något som får omfattande konsekvenser för den som det berör, säger domprost Daniel Eklund, ordförande vid domkapitlets möte. Domkapitlet har gjort en grundlig utredning av det här ärendet och prästen som det berör har fått ta del av utredningen och möjlighet att ge sin syn på saken innan domkapitlet fattade sitt beslut.

Prästen som förklarats obehörig har tidigare varit föremål för utredning hos polisen för bland annat kvinnofridsbrott, vilket inte lett till åtal.

– Det är viktigt att vara medveten om att domkapitlet inte prövar om en person begått ett brott eller inte. Det som domkapitlet tar ställning till är om en person kan anses vara lämplig att utöva prästyrket eller inte. I det här fallet har domkapitlet kommit fram till att det material som lagts fram i ärendet är tillräckligt för att den här personen inte kan verka som präst, säger Daniel Eklund.

Att vigas till präst i Svenska kyrkan innebär att avlägga ett antal löften kring hur vigningstjänsten ska utövas och även kring den egna livshållningen.

Domkapitlet får enligt 31 kap. 12 § i kyrkoordningen förklara en präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst, besluta om prövotid för fortsatt behörighet eller tilldela prästen skriftlig erinran om prästen genom brottslig gärning, på grund av sitt levnadssätt eller på annat sätt i avsevärd mån skadat det anseende en präst bör ha.

– Det finns en särskild förväntan på präster, då de har en roll som bygger på förtroende. Svenska kyrkans biskopar har formulerat det som att ”ord, handling och livshållning ska tala samma språk” och att en präst inte får göra sådant, varken i sin yrkesroll eller i privatlivet, som kan skada det egna anseendet, och därmed kyrkans trovärdighet, säger Daniel Eklund.

Kontakter

Om

Västerås stift, Svenska kyrkan
Västerås stift, Svenska kyrkan
Västra Kyrkogatan 9
72215 Västerås

021-17 85 00https://www.svenskakyrkan.se/vasterasstift

Västerås stift är Svenska kyrkans regionala nivå i Dalarna, Västmanland och norra delen av Örebro län. Biskop sedan 2015 är Mikael Mogren. Stiftets uppgift är att stödja de 76 lokala församlingarna i den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, undervisa, utöva mission och diakoni, kyrkans sociala arbete.

Följ Västerås stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Västerås stift, Svenska kyrkan

Vandringsled från medeltiden får nytt liv tack vare lokal samverkan 23.5.2019 11:00:00 CESTPressmeddelande

Under 19 dagar i juni sker den första långvandringen i modern tid på Romboleden, Västerås stifts pilgrimsled med anor från medeltiden. 36 kyrkor och flera andra viktiga kulturhistoriska platser i Västmanland och Dalarna kommer att få besök av pilgrimerna när de går från Munktorp i söder till Älvdalen i norr. Vandringen är ett samarbete mellan församlingar, kommuner, turistbyråer och hembygdsföreningar längs leden.

Biskop Mikael Mogren besöker vänstift i Tanzania2.5.2019 11:31:00 CESTPressmeddelande

I helgen åker Västerås stifts biskop Mikael Mogren till Tanzania tillsammans med Svenska kyrkans 13 andra biskopar för att besöka den lutherska kyrkan i landet. Under en vecka kommer Mikael Mogren att vara med på gemensamma studiedagar med biskoparna från Tanzania samt besöka Västerås vänstift Karagwe. Resan är ett svarsbesök då de tanzaniska biskoparna besökte Sverige 2015. Genom att mötas, samtala, dela erfarenheter och fira gudstjänst tillsammans vill kyrkorna utveckla den långa relation som finns.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum