Uppsala stift

Prästholmen blir Uppsala stifts trettonde kyrkreservat

Dela

Den 6 september 2021 invigs Prästholmen kyrkreservat, en 30 hektar stor, kustnära skogsfastighet i Öregrundstrakten. Det här blir Uppsala stifts trettonde kyrkreservat.

Bild från kyrkreservatet fuskåsskogen. Foto: Jim Elfström
Bild från kyrkreservatet fuskåsskogen. Foto: Jim Elfström

Prästholmen är identifierat av Länsstyrelsen som ett prioriterat område för skydd av kalkbarrskogar och höga naturvärden. Kyrkans egen inventering bekräftar att skogsfastigheten hyser höga naturvärden och bör förvaltas på ett sätt som syftar till att bibehålla och utveckla de biologiska värdena.

– Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med att vårda och värna om den naturliga mångfalden i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar och riktlinjerna för FSC®-certifiering. Därför har vi beslutat att göra Prästholmen till kyrkreservat, säger Helena Eld, chef på prästlönetillgångarna i Uppsala stift.

Invigningen den 6 september inleds av biskop Karin Johannesson och avrundas med en naturskön vandring längs den knappt två kilometer långa promenadslingan som iordningställts så att besökare ska kunna njuta av reservatet. Boende i området och andra lokala intressenter är varmt välkomna att vara med.

Här kan du läsa mer om Prästholmen: https://www.svenskakyrkan.se/uppsalastift/kyrkreservat/prastholmen

Media hälsas välkomna till invigningen 6 september kl. 10.00

Intervjuförfrågningar hänvisas till pressekreterare Emelie Petersson

Adress

 

Fyra fakta om kyrkan och skogen

Prästlönetillgångarna: kallas den skog och mark som Svenska kyrkan förvaltar i hela Sverige. Begreppet lever kvar från förr i tiden då tillgångarna var ämnade att avlöna prästen. Idag är det avkastningen från de värden som tillgångarna möjliggör som fördelas till församlingarna enligt ett noga upprättat andelsystem.

Kyrkreservat: inrättas av kyrkan när man identifierat områden med värden särskilt viktiga att bevara. Senast i våras gjordes en utökning av kyrkreservat Sibohällskogen, i Ockelbo, som mer än fördubblades till ytan för att säkerställa att naturvärdena har möjlighet att utvecklas vidare. De kompletterande 12 hektaren utgörs till stora delar av så kallad utvecklingsmark.

Naturvärdesinventering: syftar till att identifiera värdefulla områden för biologisk mångfald eller artförekomster. Naturvärdesinventeringen innehåller en beskrivning av de olika biotoperna som ingår i undersökningsområdet. Kyrkans arbete med naturvård sker i dialog med bland annat Länsstyrelsen.

Nyckelbiotop: är ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. Det handlar om områden som tack vare sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild från kyrkreservatet fuskåsskogen. Foto: Jim Elfström
Bild från kyrkreservatet fuskåsskogen. Foto: Jim Elfström
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppsala stift - som tidigare kallades Ärkestiftet - omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland. I stiftet bor (2018-12-31) 800 620 personer varav 60,6 procent är medlemmar i Svenska kyrkan.

Uppsala stift är speciellt såtillvida att det har två biskopar, ärkebiskop Antje Jackelén och Karin Johannesson som är biskop i Uppsala stift. I stiftet finns 126 församlingar. 101 av dessa församlingar bildar 27 pastorat medan 25 församlingar är självständiga enheter som inte ingår i ett pastorat.

Följ Uppsala stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum